opredelitev decimalnih števil

The decimalna števila So tisti, ki imajo decimalni del in so zato v nasprotju s celoštevilnimi številkami, ki so posploševanje naravnih števil, ki vključuje negativna cela števila in nič; cela števila nimajo decimalnega dela.

Znotraj decimalnih števil na eni strani najdemo znak racionalna števila, ki ga lahko izrazimo z ulomkom dveh celih števil, na drugi strani pa z iracionalna števila, kadar jih ni mogoče predstaviti z ulomkom dveh celih števil.

Toda znotraj racionalnih številk najdemo še eno delitev med natančna decimalna števila (ko imajo število končnih decimalnih mest natančno) in ponavljanje decimalnih števil (kadar imajo periodični del, ki ga je mogoče ponavljati v nedogled 10,3333). In v periodičnih decimalnih številih najdemo tudi razlikovanje z cigare, če je decimalni del sestavljen iz obdobja, ki se ponavlja za nedoločen čas; ali s mešano, če obstaja mešanica med neperiodičnim in periodičnim delom v decimalnem delu.

Trenutno v španskem jeziku obstajajo trije osnovni načini označevanja decimalnih števil, kar je povezano z znakom, ki se uporablja kot decimalno ločilo.

The decimalna vejica (3.14) je najpogosteje uporabljen način na zahtevo elektronskih kalkulatorjev in računalnikov, nenavadno je, da se uporablja pri rokopisu; decimalna vejica (3,14) je najpogosteje uporabljena oblika v publikacijah in na roko napisanih pripisih; in decimalni apostrof (3'14), se običajno uporablja v ročno napisanih vnosih.