opredelitev tržne vrednosti

Tržna vrednost je tista vsota, ki se dodeli določenemu blagu ali izdelku, pri čemer se kot taka razume vsota denarja, ki bi jo prodajalec zanjo lahko dobil pod običajnimi pogoji na borzi.

V ekonomiji se ekonomska ali finančna vrednost izdelka, blaga ali storitve določa glede na različne teorije in različne kazalnike. Med njimi je tržna vrednost neto znesek, ki bi ga prodajalec lahko prejel za prodajo premičnin ali nepremičnin (ali drugega naročila) pod običajnimi pogoji gospodarskih transakcij na trgu. To je ob predpostavki, da je komercializacija ugodna, da obstaja kupec z ekonomskim potencialom in da oba delujeta svobodno in brez posebnih interesov.

Kot smo rekli, je za ekonomsko teorijo vrednost blaga lahko, kot jo razume marksistična teorija, količina, potrebna za njegovo proizvodnjo z uporabno vrednostjo na določeni stopnji tehnološkega razvoja. Cena izhaja iz vrednosti in na njej vedno obstajajo nihanja. Neoklasične teorije nasprotno razumejo vrednost kot subjektivni kazalnik, ki je bolj povezan s tem, kako potrošniška javnost ceni dobro. Z drugimi besedami, tržna vrednost blaga ne bi smela biti povezana s proizvodnimi stroški, temveč jo prosto določajo gospodarska nihanja in stopnja zanimanja kupca.

Kakor koli že, tržna vrednost je običajno nihajoča, kolikor je odvisna od različnih spremenljivk, ki se nenehno spreminjajo. Med njimi je soodvisen od razvoja določenega gospodarstva, na primer od obstoječih inflacijskih in devalvacijskih vrednosti. Poleg tega ima lahko v danem trenutku en predmet večjo vrednost kot drug (na primer dragi kamni), medtem ko lahko z razvojem in napredkom svetovnih gospodarstev izgubi svojo tržno menjalno vrednost.