opredelitev ampera

The amper, imenovano tudi amp, ali je enota konstantne intenzivnosti električnega toka, naboj na enoto časa, ko material potuje, ki se na ta način vzdržuje v dveh vzporednih, ravnih vodnikih, neskončne dolžine, krožnega prereza in se nahaja en meter drug od drugega v vakuumu, ustvari silo, enako 2 × 10-7.

Posledično je amper sestavni del osnovnih enot v Mednarodni sistem meritev podobno kot pri števcu, drugem in celo kilogramu in je dobil tako ime v čast André-Marie Ampere, a Francoski matematik in fizik ki je v devetnajstem stoletju postalo izredno pomembno, potem ko je na primer odkril medsebojno delovanje med električnimi tokovi in ​​brez dvoma pokazal, kar smo že omenili, da bosta dva vzporedna vodnika, po katerih tok kroži v isto smer, neizogibno pritegnila vsakega po drugi strani pa, če so smeri toka nasprotne, se bodo medsebojno odbijale.

Po drugi strani pa je simbol, s katerim je predstavljen amper ali amper, velika črka a (A), To je tako, ker bo v enotah, ki jih vzpostavlja Mednarodni sistem meritev, če je bila enota poimenovana z lastnim imenom posameznika, na primer amper, simbol prva črka zadevnega lastnega imena. zapisano pa bo z velikimi tiskanimi črkami.