opredelitev semiologije

Semiologija je ena od ved, ki so del preučevanja komunikacije, saj je odgovorna za analizo različnih vrst simbolov in znakov, ki jih ljudje ustvarjajo za komunikacijo, pa tudi njihovih pomenov in označevalcev. Semiologijo v mnogih primerih razumemo kot ekvivalent semiotike.

Pri komunikaciji človek uporablja nešteto vrst simbolov in znakov, ki so sredstvo, s pomočjo katerega se neka vrsta sporočila projicira. Tako pri govoru ali pisanju kot pri vzpostavljanju slik kot simbolov človek pošlje sporočilo določenemu sprejemniku in tako lahko komunicira. Tudi besede so sestavljene iz simbolov, ki so črke in omogočajo, da se ideja, ki ostane človeku v glavi, prenese v tujino pisno ali govorno.

Simboli imajo lahko določen in sprejet pomen (kot na primer znaki, ki se uporabljajo za izobraževanje voznikov), pa tudi poseben pomen, ki mu ga vsak posameznik daje glede na svoje izkušnje, situacije, občutke in znanje. Naloga semiologije je natančno analiziranje te vrste komunikacije. Pomen se lahko razlikuje tudi od kulture do kulture, od družbe do družbe in tu nastopijo tudi znanosti, kot sta antropologija ali arheologija.

Simboli imajo vedno nek pomen, ki je lahko bolj ali manj očiten, odvisno od primera. Prostori ali situacije, kot so rituali, obredi, dogodki ali celo najbolj vsakdanji in najbolj običajni, služijo kot prostori za semiologijo, ki deluje in analizira pomene vsakega komunikacijskega dejanja, vsakega prenosa sporočila itd. Simboli se uporabljajo v mnogih prostorih, kot so religija, umetnost, medicina, vojaški svet, ekonomija, matematika itd.