opredelitev ravnanja z okoljem

The ravnanje z okoljem, imenovano tudi ravnanje z okoljem pomeni, da vrsta dejavnosti, politik, usmerjenih v celovito upravljanje okolja določenega ozemlja in s tem prispevanje k njegovemu trajnostnemu razvoju.

Osvežimo, da trajnostni razvoj pomeni pravilno ravnovesje za razvoj gospodarstva, rast prebivalstva, racionalno rabo virov ter zaščito in ohranjanje okolja.

To pomeni, da bo v osnovi ravnanje z okoljem vključevalo strategije, ki organizirajo različne dejavnosti, namenjene doseganju boljše kakovosti življenja, in obenem upravlja vse, kar je potrebno za preprečevanje in zmanjšanje tipičnih primerov, ki vodijo do onesnaženja okolja.

Treba je opozoriti, da je ravnanje z okoljem razdeljeno na različna pravna področja, ki se izkažejo za bistvena pri doseganju zadovoljivega in uspešnega sistema ravnanja z okoljem: okoljska politika (vključuje vrsto političnih ukrepov, namenjenih ohranjanju življenja in doseganju trajnostnega razvoja), teritorialno urejanje (Zadolžen je za razdeljevanje dejavnosti in rabe zemljišč glede na značilnosti vsakega posebej), presoja vplivov na okolje (opravi oceno aktualnih okoljskih vprašanj in predlaga načrte in programe za odpravo težav), kontaminacija (ukvarja se z zdravljenjem, analiziranjem in nadzorovanjem vseh tistih snovi ali oblik energije, ki povzročajo nezdrave učinke), divje življenje (ukvarja se z ohranjanjem biotske raznovrstnosti), kulise (pomeni povezavo bioloških, estetskih in kulturnih dejavnikov okolja) in okoljska vzgoja (Poskuša človeka naučiti razumevanja trenutnih okoljskih problemov in mu pomaga tudi, da večkrat spremeni svoj položaj v nasprotju z zadovoljivim razvojem naravnega okolja).

Poleg vseh predstavljenih teoretičnih in tehničnih vprašanj je treba omeniti, da je onesnaževanje okolja danes zelo resen problem, s katerim se soočajo vse države sveta brez izjem, na primer obstoj konkretnih in močnih politik, je potrebno ublažiti ali zmanjšati.

V tem smislu je za povečanje ozaveščenosti in zmanjšanje vpliva onesnaževanja v velikih mestih zelo pomembno, da se v njih zgradi in ohrani naravno okolje.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found