opredelitev opozorila

Opozorilo je obvestilo ali informacija, ki jo želite poslati, obvestiti o nečem ali nekomu in katere naloga je nato opozoriti vas na določeno težavo ali dejanje osebe.

Vendar se to opozorilo lahko posreduje ustno, v pogovoru z nekom ali, če tega ne uspe, se ponavljajo tudi pisna opozorila, v katerih je javnost opozorjena ali opozorjena na situacijo.

Običajno se pojavijo na javnih mestih ali v krajih s stalnim prometom, obesijo se na vidno mesto, beseda opozorilo pa se ponavadi pojavi rdeče, označena, da bi pritegnila pozornost ljudi in ne ostala neopažena.

Ti plakati so namenjeni opozarjanju na grožnjo, nevarnost, neposredni ali resnični ali v nasprotnem primeru, da bi opozorili, da je uresničevanje tega ali onega dejanja v obravnavanem kontekstu lahko nevarno ali kaznovano.

Na primer v živalskem vrtu, kjer živijo živali različnih vrst in z različnimi stopnjami nevarnosti, je normalno, da v stopnicah kletk najdete opozorila, ki obiskovalce opozarjajo, da ne morejo vstopiti ali jih opozarjajo, kako bi morali biti. v bližini nekaterih živali.

Tudi tam, kjer proizvajajo ali ravnajo s strupenimi snovmi, so običajno na voljo opozorilni znaki, tako da je javnost, ki tam lahko kroži in ne ve za nevarnost, opozorjena in ve, kako se obnašati.

Tudi glede prometa, njegovega urejanja, različna prometna signalizacija, kot so: največja in najmanjša hitrost, opozorila na posebne prehode, ovinke, prepoved parkiranja, med drugim predstavlja opozorilo, da se morajo pešci in vozniki spoštovati, da se zagotovi pravilno kroženje ulice in vaša varnost.

Po drugi strani pa imajo avdiovizualne ali spletne vsebine navadno tudi opozorila javnosti, zlasti kadar je priporočljivo, da jih mladoletniki ali vtisljivi ljudje ne cenijo, ker med drugim predstavljajo prizore golote in nasilja. Filmi z da ali da morajo na začetku navesti, za katero starost so primerni, ali če ni omejitev, tudi navesti, da so primerni za vse občinstvo.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found