opredelitev predpisov

Izraz normativni označuje združevanje norm ali pravil, ki jih je mogoče uporabiti na zahtevo določene dejavnosti ali zadeve, organizacije ali družbe s poslanstvom organizacije njenega delovanja.

Norme ali pravila, ki med drugim urejajo in urejajo organizacijo, družbo, dejavnosti in katerih cilj je sožitje bolj usklajeno

Ideja je urediti in uskladiti vedenje ljudi, ki sestavljajo ta združenja in delujejo tudi po ukazu skupnosti, po drugi strani pa imajo tudi cilj preprečevanja, izogibanja in kaznovanja neželenih vedenj, ki ogrožajo institucionalni red.

Z uredbo bo sožitje in harmonija na zahtevo družbe lažja in enostavnejša, favorizirali pa bodo vidike, kot sta sodelovanje in družbeni razvoj.

Norma služi doseganju reda in miru, kot smo rekli, če bi bili posamezniki spoštljivi in ​​etično neoporečni, norme ne bi imele smisla, vendar to ne obstaja in potem latentna možnost kršitve norm in različnih moralnih koncepcij, ki če obstajajo, zahtevajo svojo prisotnost, da bi zagotovili naročilo.

Vse družbe na svetu imajo niz norm, ki sestavljajo predpise in ki strukturirajo družbo; Odkar je človek prvič stopil na ta planet, pravila obstajajo, na začetku v knjigi niso bila eksplicitna, vendar so bila prisotna v nezavesti družbe, znana so bila in znano je bilo, da če jih ne spoštujejo, lahko kaznovana.

Sčasoma in z razvojem človeškega bitja so se spreminjali v pisna besedila in na ta način postajali močnejši in neizbežni.

Socialne norme bodo imele nalogo pomagati pri vključevanju družbe, ki so v javnosti znane kot navade in običaji, in čeprav za njihovo kršitev ni konkretne kazni, bo prišlo do splošnega družbenega neodobravanja zaradi užaljenja ali nasprotovanja. v nekem pogledu.

Kaj je norma? Razredi in kaznovanje zaradi neizpolnjevanja

Medtem je a pravilo To je tisto Pravilo, ki zahteva neizogibno spoštovanje posameznikovZ drugimi besedami, ne samo, da moramo ravnati v skladu s pravili, ampak bo njihovo neupoštevanje povzročilo posebno kazen, ki lahko privede do izpolnitve kazni, bodisi gospodarske ali kazenske.

Norme podeljujejo obveznosti in pravice in ugotovljen je prekršek, ki je sankcioniran.

Ločimo lahko med imperativnimi normami, ki osebo k nečemu zavezujejo, ne glede na njeno voljo, torej ne glede na to, ali se strinja ali želi, in obveznimi pravili, kadar volja osebe ne predstavlja očitnega nasprotnega namena.

Ko se v skupini ali organizaciji sklicuje na predpise, se nanje sklicujejo niz zakonov in pravil, ki urejajo delovanje zadevne organizacije, ustanove ali skupine.

V kateri koli skupini, med drugim v organizaciji, v kateri sodelujejo različni ljudje, bo bistveno, da se vzpostavi uredba, ki vsebuje zakone, politike in pravila, ki urejajo tako njeno delovanje kot delovanje tistih, ki v njej delajo, ker samo v okvir, v katerem prevladata red in organiziranost, bo skupina lahko zadovoljivo izpolnila svoje cilje in namene.

Pomen predpisov je tak, da v številnih organizacijah obstajajo področja, ki so posebej posvečena tej problematiki in jim je zaupana osredotočenost na najbolj občutljive dele.

Opozoriti je treba, da bo organizacija, skupina ali institucija brez posebnih in jasnih predpisov zelo težko uresničila svoje poslanstvo.

Tako bo na primer v podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo hrane, obvezno pravilo, da zaposleni dosledno upoštevajo določene higienske pogoje, nespoštovanje higienskih predpisov pa bo očitno vplivalo na proizvodnjo podjetja.

Zaradi tega številna podjetja izrekajo opomine in kazni tistim zaposlenim, ki kljub usposobljenosti ne izpolnjujejo svojih delovnih nalog pravilno.

In po drugi strani se za izračun uporablja beseda normativ kaj je vredno kot norma.