opredelitev sheme

Diagram je grafični ali simbolni prikaz vrste idej ali konceptov, povezanih na različnih področjih študija.

Shema je vizualna predstavitev pogosto abstraktnih ali nematerialnih konceptov, ki so povezani s tvorbo simbolne figure. Shema se uporablja za različne namene, na primer za lažje razumevanje znanstvenega, logičnega ali matematičnega koncepta. Lahko pa se uporabljajo tudi kot povzetek ali poenostavljena konceptualizacija določenega problema ali teme. Uporabni so v izobraževalnih in poslovnih prostorih, formalnih in neformalnih, in v vseh situacijah, ki zahtevajo grafično zasnovo za razlago ene ali več idej.

Znanstvene in / ali matematične sheme se uporabljajo večinoma za raziskovalne in teoretične namene. Čeprav nimajo vedno namen poenostavitve, pogosto služijo demonstracijskim ali hipotetičnim ciljem, da teoretizirajo o nekaterih vidikih znanosti ali logike. Na primer shemo lahko uporabimo za grafično prikazovanje ene ali vrste formul, za razlago korakov, ki jih je treba izvesti v določenem postopku, ali za prikaz sinhronega ali diahronega razvoja predmeta ali entitete. Sheme pogosto spremljajo poročila o raziskavah kot zaključek ali vizualizacija prispevkov dela.

Sheme se pogosto uporabljajo tudi na družbenem področju ali v izobraževalnih, debatnih ali poslovnih okoljih. Shema je koristna za povezovanje konceptov med seboj, na primer v hipotezi o družbenih problemih, ki naj bi jih reševali z vladnih ali institucionalnih področij. Zelo didaktično je tudi pri poučevanju študentov abstraktnih ali kompleksnih konceptov. Na primer, da se sklicujemo na biološki razvoj, koncepte matematike ali filozofske probleme. Končno so sheme zelo cenjene v poslovnem in delovnem okolju, kjer je pogosto treba na poenostavljen in konkreten način upoštevati napredek na delovnih področjih.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found