opredelitev aritmetične sredine

Rezultat, ki izhaja iz dodajanja vrednosti in deljenja s številom seštevkov, ki sodelujejo

Na zahtevo Matematika in od Statistika, Aritmetično povprečje, popularno znano tudi kot povprečje, se izkaže za končni nabor števil, ki je enak vsoti vseh vrednosti, deljeni s številom vključenih seštevkov.

Če gre za naključni vzorec, kot so določeni posamezniki v statistični populaciji, se bo imenoval vzorec povprečja in bo postal eden glavnih vzorčnih statistik.

Če želim na primer vedeti aritmetično povprečje ali povprečje, ki ga imam pri nekem predmetu v šoli ali na univerzi, moram dodati le številke vsake ocene, ki sem jo pridobil na izpitih, in jih razdeliti s številom testi, to je. Če so moje ocene med letom 4, 5, 7, 8 in 10, bo zadevna aritmetična sredina ali povprečje 6,80.

Kadar želimo dobiti povprečje, moramo imeti dve količini, od katerih lahko natančno dosežemo njihovo srednjo točko. Vedno bomo potrebovali druge številke, ker številke ni mogoče določiti glede nanjo.

V primeru, da je številk več, jih moramo, kot smo rekli, dodati vsem in jih nato razdeliti na število vključenih številk, torej če jih je bilo pet, jih delimo s to številko.

Uporablja se v podnebju, gospodarstvu, človeških virih in za statistiko

In isti postopek, ki smo ga omenili, lahko prenesemo le na druga področja in vprašanja, da natančno pridobimo povprečja, vključno s temperaturami. Izkazalo se je zelo pogosto, da se po nalogu vremena izračunajo povprečne temperature v letnem času. Nato se dodajo temperature med obdobjem in nato razdelijo, da se doseže povprečje, ki bo obstajalo v tem proučevanem času.

Tudi v ekonomiji in financah se povprečje uporablja za poznavanje povprečja dobička ali izgube podjetja za stopnjo inflacije, ki med drugim vpliva na gospodarstvo države, življenjske stroške.

In na delovnem mestu se povprečje ali aritmetična sredina običajno uporablja za izračune, povezane z delovnimi dnevi zaposlenega, in tako ve, koliko dni je dejansko delal, in lahko plača, ki ustreza njegovemu delu.

Po drugi strani pa se aritmetična sredina pogosto uporablja za izvajanje statistik v občutljivih sektorjih in ko so znani rezultati, je mogoče razviti in izvajati politike za reševanje težav na teh področjih. Pomislimo na izobrazbo, če želimo vedeti, ali je raven znanja predmeta dobra ali slaba, je mogoče narediti povprečje ocen, ki jih dobijo študentje, in tako vedeti, ali so na dobri ravni ali ne, in po potrebi izvesti ukrepe da bi ga izboljšali.

Ena od slabosti aritmetične sredine je, da jo bodo spremenile tiste ekstremne vrednosti, to pomeni, da jo zelo visoke vrednosti povečajo, nasprotno pa jo prenizke zmanjšajo, kar pa je seveda precej škodljivo, saj morda ni več reprezentativno.

Lastnosti tega stanja navajajo, da bo aritmetična sredina množice pozitivnih števil enaka ali večja od geometrične sredine, ki je n-ti koren zmnožka števil, po drugi strani pa bo aritmetična sredina enaka med to največjo vrednostjo in najmanjšo vrednostjo zadevnega nabora podatkov.

Torej moramo jasno povedati, da rezultat, ki nam ga prinese povprečni izračun nečesa, ne bo vedno sovpadal z resničnostjo in se zato govori v povprečju.