definicija sociolekta

Izraz sociolekt je kultivirana beseda in spada na področje jezikoslovja in natančneje na področje sociolingvistike, veje jezika, ki preučuje odnos med družbo in jezikom.

Pod sociolektom se razume način govora določene družbene skupine. V vsakdanji uporabi govorjenega jezika se isti jezik lahko govori na več načinov in v tem smislu, kadar ima kolektiv ali družbena skupina svoj način izražanja, uporablja sociolekt. Sociolekt ima lahko več stopenj: kultno, pogovorno ali vulgarno. Predstavljajmo si skupino učiteljev učenega jezika, ki običajno komunicirajo iz poklicnih razlogov (komunicirajo s sociolektom, saj govorijo isti jezik, vendar na višji ravni). V nasprotni skrajnosti bi lahko pomislili na obrobno skupino, ki pri komunikaciji uporablja vrsto pogostih besed in izrazov in ustvarja "določen jezik", sociolekt.

Sociolekt družbenega sloja je neposredno povezan s svojim oblikovanjem in kulturo kot družbena skupina. Tako je proučevanje določenega sociolekta način razumevanja povezav med jezikom in družbo v skupnosti. Očitno je, da družbena skupina, ki živi na osamljenem območju in je del podeželskega okolja, ne govori enako kot druga družbena skupina univerzitetne elite.

Sociolekt, narečje, interlekt, idiolekt in sleng

Jezikoslovci, ki preučujejo odnos med družbo in jezikom, analizirajo nekatere ključne pojme. Rekli smo, da je sociolekt, znan tudi kot družbeno narečje, jezik, ki ga govori določena družbena skupina. Pod narečjem razumemo način govorjenja jezika na določenem geografskem območju (na primer španščina je uradni jezik Argentine, Argentinci pa imajo vrsto posebnosti, ki tvorijo narečno sorto).

Interlect se nanaša na uporabo drugega jezika, ki temelji na vplivih maternega jezika (če se špansko govoreči jezik uči francosko kot drugi jezik, njegovo glasovno znanje jezika ne bo enako kot maternega francoskega jezika).

Pod idiolektom razumemo način govora vsakega posameznika (skupina prijateljev iz istega rojstnega kraja ima jezik, vendar ima vsak svoj način izražanja). Sleng je jezikovna sorta, ki se razlikuje od običajnega jezika večine (lunfardo je španski sleng, ki se govori v Buenos Airesu, lahko pa govorimo tudi o medicinskem, študentskem ali zaporniškem slengu).

Fotografije: iStock - vitapix / Rafal Stachura