opredelitev razdalje

Razdalja je velikost, ki meri razmerje med razdaljo ali bližino med dvema telesoma, predmeti ali posamezniki.

Za evklidsko geometrijo je razdalja med dvema točkama dolžina najkrajše poti med njima. To pomeni merjenje stopnje bližine med obema.

Merjenje razdalje je na primer koristno za določanje tako raznolikih vprašanj, kot sta čas in hitrost, ki ju bosta potrebovali, da jo pokrijete peš ali v vozilu, vrsto komunikacije, ki jo je mogoče vzpostaviti med obema točkama, ali razliko v scenarijih, ki obe točki se podpirata.

Za geometrijo in matematiko je razdalja bolj ali manj abstrakten pojem, ki je prisoten v različnih računskih operacijah. Na primer operacija razdalje od točke do množice ali med dvema nizoma.

Za geografijo pa je merjenje razdalje odvisno od namena razlikovanja terena ter podnebnih in naravnih razmer. Oddaljenost pa je povezana tudi s sociološkimi in kulturnimi razlikami. Na majhni razdalji med dvema geografskima točkama pa lahko opazimo veliko ločitev v moralnih, družbenih, kulturnih in verskih zadevah.

To je tudi navidezna razdalja ali socialna distanca. Poleg natančnega izračuna obstaja še koncept razdalje, ki je značilen za subjektivno zaznavanje.

Na primer, dva ljubimca sta lahko na veliki fizični razdalji in se kljub temu počutita blizu.

Hkrati pogosto govorijo, da čeprav je v velikih mestih med državljani fizična bližina, je čustvena oddaljenost prisotna v vsakdanjih odnosih.

Drug pomemben vidik razdalje je zaznavanje, ki ga ima posameznik v danem trenutku glede njegove fizične bližine ali razdalje. Odvisno od razpoloženja posameznika, na primer, lahko čuti, da v kratkem času prepotuje veliko razdaljo, torej da se skrajša. Ali pa obratno.