opredelitev sociokulturne

Izraz sociokulturni se uporablja za vsak proces ali pojav, povezan s socialnimi in kulturnimi vidiki skupnosti ali družbe. Na ta način bo družbenokulturni element povezan izključno s človeškimi dosežki, ki lahko služijo tako za organiziranje življenja v skupnosti kot za osmišljanje.

Ko pridevnik sociokulturno uporabimo za nek pojav ali proces, se nanaša na resničnost, ki jo je ustvaril človek in je morda povezana s tem, kako ljudje medsebojno komunicirajo, z okoljem in z drugimi družbami. V tem smislu so napredek ali družbeno-kulturne stvaritve človeka od prvih dni njegovega obstoja lahko različne oblike organizacije in družbene hierarhije, različni umetniški izrazi, ustvarjanje institucij, katerih cilj je bil urediti življenje v skupnosti, vzpostavitev moralnih standardov vedenja, razvoj religij in miselnih struktur, oblikovanje izobraževalnih sistemov itd.

S primerom ga bomo bolje razumeli ... Sociokulturna animacija je zvest eksponent sociokulturne produkcije, ki jo je ustvaril človek, in nam omogoča, da opazujemo interakcijo med posamezniki, z njihovim okoljem in z drugimi družbami.

Sestavljen je iz vrste ukrepov, ki jih ljudje, skupine ali institucije izvajajo v skupnosti ali njenem sektorju in na geografskem položaju kot okvir. Poslanstvo je spodbujati participativni odnos članov, da na ta način prispevajo k družbenemu in kulturnemu razvoju.

Izraz sociokulturni je trenutno večinoma povezan z različnimi kulturnimi in intelektualnimi izdelki. Za izvedbo sociokulturne študije se lahko človek zateče k številnim znanostim, kot so sociologija, antropologija, zgodovina, jezikoslovje, izobraževanje, arheologija, politika, pedagogika, komunikacija, semiologija, filozofija in celo psihologija. Vse te znanosti se ukvarjajo z delovanjem človeškega bitja v določenem času in prostoru, zaradi česar so rezultati njegovih dejanj popolnoma specifični in edinstveni, zato jih je treba analizirati glede na razmere ali posebnosti take situacije.

Sociokulturne študije vedno vključujejo povezave s koncepti in izrazi, kot so ideologija, komunikacija, narodnost, družbeni razredi, miselne strukture, spol, narodnost, proizvodna sredstva in mnogi drugi, ki služijo razumevanju edinstvenih elementov vsake skupnosti, družbe in etnične skupine.

Posledica tega je, da je koncept, ki ga ne zaseda, neposredno povezan s konceptoma družbe in kulture, zato je pomembno, da jih tudi nagovorimo, da jih dosežemo celovito.

Družba in kultura

Družba je skupina posameznikov, ki medsebojno delujejo v istem kontekstu in jih vsi prevozi ista kultura, torej imajo isto kulturo in vrsto vprašanj, ki bodo pogojevala njihove običaje in življenjski slog. Omeniti velja, da vse to razvija dano identiteto in občutek pripadnosti.

Družba je združenje ljudi, ki obstaja, odkar je človek ustvarjen in postavljen na ta planet, vendar je treba poudariti, da je organizacija skozi čas prešla skozi številne spremembe in da je bila v bistvu tesno povezana z značilnostmi časa, ki je bil živel. Na primer, v prazgodovini je imela družba hierarhično urejenost in tam, kjer je bila oseba, ki je bila najstarejša ali najmodrejša, tista, ki je koncentrirala popolno avtoriteto. Nato je s časom in razvojem idej napredoval k bolj demokratični obliki organizacije, v kateri je imel vsak posameznik, ki sodeluje v tej družbi, možnost, da postane njen vodja.

Torej, poglejmo, če govorimo o družbi, da mora skupina ljudi: deliti geografsko območje; vsaka skupina bo imela določeno družbeno funkcijo; skupna kultura.

In kultura delno vključuje različne načine in izraze, ki so prisotni v dani družbi, zato lahko uporabo in običaje, prakse in rituale, ki se izvajajo, način oblačenja in norme vedenja vključimo v kategorijo kulture. ...


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found