opredelitev javnega dejanja

The Javno dejanje je dokument, v katerem je zabeleženo v navzočnosti javnega notarja, da je uradnik usposobljen za dodelitev javnega značaja zasebnim listinam, ki jih s tem podpisom in navzočnostjo pooblasti za ta ali oni namen, določen dogodek ali pravico, ki jo pooblasti ta uradnik, ki se bo podpisal skupaj s koncedentom ali koncedenti, prav tako bo dal vero v pravno sposobnost vsebine in datum, ko je bila izvedena. Z drugimi besedami, javno dejanje je instrument, notarsko orodje, ki bo vsebovalo eno ali več izjav oseb, vpletenih v zadevno dejanje ali pogodbo.

Medtem bo notar tak dokument dopolnil z informacijami in zakonskimi zahtevami, naj bodo ustrezne ali posebne za vsak akt, tako da bodo na koncu dogodka vključeni v protokol intervenirajočega notarja in v primerih, ki ustrezajo, tako da bodo je mogoče vpisati v ustrezne javne evidence.

Med posamezniki se praznujejo številni dogodki, dogovori in pogodbe, ki jih je treba formalizirati iz javnih dejanj, da bodo na ta način jutri dobili dokazno vrednost. Med najpomembnejšimi, ki jih je treba v javnem dokumentu oblikovati da ali da, so: dejanja ali zastavna pravica na nepremičninah, ustanovitev gospodarskih in civilnih družb ter tistih podjetij, pri katerih je treba zasebni dokument pretvoriti v javni, z vso strogo vrednostjo, ki mu.

Za podelitev javne listine je treba, da so zainteresirane stranke navzoče ali, če tega ni, jih zastopajo osebe, pooblaščene za zastopanje.

Nakup in prodaja nepremičnine, hipoteke, ustanovitev delniške družbe in podelitev dediščine so nekateri najpogostejši primeri izvrševanja javne listine. Je nepreklicna in ima tako pravno moč, da jo je mogoče izpodbijati le s pravnimi sredstvi.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found