opredelitev družbenega

Skupina posameznikov tvori družbo in vse, kar je del nje, je razvrščeno kot družbeno. Obstajajo znanstvene discipline, ki preučujejo družbeno resničnost kot celoto (sociologija), nekatere institucije (na primer socialna varnost), vrsto izzivov in težav, ki vplivajo na celotno populacijo (socialne težave), o socialni osebi pa lahko celo govorimo kot o sinonim za nekoga odprtega in komunikativnega.

Kot lahko vidite, se ta pridevnik uporablja v mnogih pomenih in kontekstih.

Moški je družbeno bitje

Ljudje ne živijo izolirano, ampak vzpostavljamo vse vrste vezi, osebne, gospodarske ali politične. Te vezi kažejo, da smo družbena bitja. Ta okoliščina nas sili, da se razumemo, kajti kljub posameznim razlikam nam življenje v skupnosti na vsak način olajša obstoj. Življenje, izolirano od drugih (predstavljajte si človeka na puščavskem otoku), je siromašno in nezaželeno.

Različni načini razumevanja družbe

Skozi zgodovino so obstajali zelo različni družbeni modeli. V srednjem veku je model temeljil na razdelitvi posameznikov v razrede. Ta shema je znana kot fevdalizem in v njej je prišlo do razslojevanja prebivalstva (plemstvo in duhovščina, fevdalci in vazali). V naslednji fazi so bili državljani podložniki monarha. Sčasoma so bile priznane državljanske pravice in uveden model odprte družbe, pri katerem posamezniki po rojstvu nimajo določene vloge, temveč je njihov družbeni položaj odvisen od vrste okoliščin, kot so priprava, trud in sreča. .

V nekaterih sektorjih so vedno obstajali socialni problemi in nekakšno slabo počutje, zaradi česar so se pojavile alternativne teorije in predlogi, kot so komunizem, anarhizem, skupine, ki se odločijo ustvariti novo družbo zunaj celotne družbe itd.

Izzivi družbe v 21. stoletju

V zgodnjih letih 21. stoletja smo se soočili z vrsto izzivov, ki v večji ali manjši meri vplivajo na vse nas. Med njimi lahko izpostavimo naslednje:

1) boj proti okoljskim problemom,

2) najti ekološko neoporečne, ekonomsko upravičene vire energije, ki lahko zadovoljijo vse potrebe družbe,

3) ohraniti rast prebivalstva, ki je združljiva z blaginjo velike večine in

4) zmanjšati neenakosti in krivice.

Druge uporabe

Po drugi strani pa tudi socialno tisto, ki je podjetje ali društvo, ali partnerji, kolegi, podružnice, konfederacije ali z njimi povezani.

Tudi beseda social se uporablja za označevanje tista žival, ki po navadi živi v družbi.

Prav tako ob družbene ali humanistične vede , ker so te znanosti znane tudi v javnosti, je tak primer v zgodovina, filozofija, sociologija, antropologijamed drugim jih navadno omenja družbeni izraz.

Izdelava drugih cenitev

Beseda social je tudi izraz, ki pomaga oblikovati številne druge koncepte, kot je primer socialna asistentka (strokovnjak, ki je med drugim namenjen preprečevanju ali reševanju socialnih težav s postopki, nasveti, finančno pomočjo), družbeni kapital (sklop denarja in materialnih dobrin, ki jih partnerji prispevajo k podjetju), socialni razred (Gre za tisti razred, ki izhaja iz carin, ekonomskih sredstev in interesov ljudi), socialno delo (subjekt, ki ima dobrodelne ali nepridobitne namene) in poslovno ime (ime, s katerim je podjetje znano kolektivno, anonimno ali omejeno, to je formalno, nejavno ime, s katerim ga večina prepozna, na primer v Latinski Ameriki je ime podjetja Mc Donalds Arcos Dorados) .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found