Kategorija: gospodarstvo | splošno

Opredelitev ankete

Opredelitev ankete

Beseda relief ima že od samega začetka edninsko komponento, saj v DRAE ne obstaja, vendar to ne pomeni, da je napačna (namesto tega obstaja izraz relief).Tu analizirani koncept ima še eno posebnost: med špansko govorečimi se ne uporablja, med latinskoameriškimi pa se uporablja.Razlike, značilne za izraz AnketaRelevamiento (ali rele) ima dva različna pomena, odvisno od jezikovnega konteksta. Najprej