Kategorija: geografija | okolje

Definicija stepe

Definicija stepe

Z besedo stepa se označuje posebna vrsta bioma, ki bi jo zaradi redke in nizke vegetacije, ekstremnega in ostrega podnebja ter majhne količine padavin lahko označili za puščavo. Vendar stepa ni puščava pravilno, ker ima nižje temperature in ker ima drugo vrsto tal ter drugo floro in favno (medtem ko v puščavi teh dveh skoraj ni).Stepa je v