opredelitev družbene solidarnosti

Koncept solidarnosti temelji na nagnjenosti k pomoči drugim, ko jo potrebujejo. Na ta način se lahko, če sosedova hiša pogore, preostali sosedje odločijo, da bodo solidarno nastopili s prizadetim, tako da mu bodo ponudili tisto, kar bo morda potreboval za prvotno obnovo svojega življenja. V tem primeru bi govorili o pomoči ali solidarnosti, usmerjeni k določenemu posamezniku. Če pa je ponujena pomoč usmerjena v globalnem in ne v individualnem smislu, govorimo o družbeni solidarnosti.

Na splošno ideja solidarnosti nasprotuje sebičnosti in individualizmu. Akcija je solidarna, če upošteva potrebe drugih in se hkrati delno odpove osebni koristi in interesu.

Različni primeri socialne solidarnosti

Zamislimo si majhno mesto z visokim življenjskim standardom, ki se odloči za aktivno sodelovanje z drugo populacijo, ki se srečuje z vrsto osnovnih težav (pomanjkanje hrane, podhranjenost otrok in marginalizacija na splošno). Če se premožno mesto odloči, da bo zbralo denar s koncertom, da bo izkupiček šel v revno mesto, smo soočeni s primerom socialne solidarnosti.

Solidarnostne akcije, osredotočene na družbo, so zelo raznolike. V tem smislu različne nevladne organizacije izvajajo projekte pomoči na področjih, kot so izobraževanje, zdravstvo, kmetijstvo ali vključevanje invalidov. Ne smemo pozabiti, da večina cerkva spodbuja tudi akcije, katerih namen je pomagati najbolj potrebnim. Ideja države vključuje tudi vrsto solidarnostnih mehanizmov v sami družbi (na primer finančno pomoč brezposelnim).

Načelo solidarnosti pri pomoči najbolj prikrajšanim

Nekako vsi vemo, da je svet, v katerem živimo, soodvisen. To pomeni, da smo vsi v nekem smislu odvisni od vseh. Hkrati bi lahko svetovno prebivalstvo razdelili na dva velika bloka: na tiste, ki imajo pokrite osnovne potrebe, in na tiste, ki jih ne. Vsak posameznik, skupina ali narod se lahko sooči s to neenako resničnostjo, kaj naj stori. Obstajata dve možnosti: prezreti ali poskusiti ublažiti potrebe drugih. Drugo stališče pomeni moralno zavezanost drugim in idejo o bratstvu med vsemi ljudmi.

Na koncu vsaka pomoč ali sodelovanje za zmanjšanje trpljenja drugih temelji na moralnih občutkih ali prepričanjih, ki izvirajo iz načela posameznikove ali družbene solidarnosti. Solidarnost, razumljena kot družbeni mehanizem, temelji na ideji, da nismo zgolj skupina posameznikov, ampak da vsi tvorimo družbeno telo in to, kar se zgodi z delom telesa, vpliva na njegovo celoto.

Fotografije: iStock - Bartosz Hadyniak / jax10289


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found