opredelitev zveze

Z izrazom Union se lahko nanašajo na različna vprašanja, zato odvisno od konteksta najdemo več pomenov iste besede.

Na splošno zveza pomeni dejanje ali rezultat pridružitve nečemu nečemu ali dejanje, ki ga posameznik opravi, ko se pridruži drugemu posamezniku.

Tudi, če želite to upoštevati točka, skozi katero se konvergirajo različne stvari ali težave, uporabljamo besedo zveza. Na primer, novi most v regiji bo povezal več narodov in z njim bo država pridobila na komunikaciji in razvoju vpletenih regij. To pomeni, da bo v tem primeru pomen izraza zveza vedno pomenil nekaj pozitivnega in nikoli negativnega.

Po drugi strani pa, ko se želite sklicevati dogovor, ki sta ga glede konflikta ali težave dosegla dva ali več ljudi, Pogosto se govori o združitvi misli, ki se je zgodila na sestanku.

Prav tako je v nekaterih delih sveta to običajno Ko zakonca skleneta civilno vez, sta združena za vse življenje, kar bolj tradicionalno imenujemo zakon, to govori in imenuje tudi beseda union. Poroka mojega bratranca in Joséja je že dejstvo. Veseli smo.

Po ukazu matematike, beseda zveza ima zelo pomemben pomen za enega izmed različnih študijskih predmetov, ki jih ima disciplina, to so sklopi.

Je matematična operacija se imenuje popolnoma združitev množic in bo rezultat združevanja vseh elementov, ki sestavljajo začetne množice.

Za dosego skupnega cilja: Evropske unije

Medtem pa je v povsem drugačnem kontekstu Ko se za dosego nekega skupnega namena poveže več ljudi, podjetij, subjektov, med drugim, se to običajno imenuje Unija. Eden od izrazov tega bi bila na primer Evropska unija (EU), torej vse države, ki ustrezajo evropski celini, se združijo in njihova glavna naloga je prispevati in doseči blaginjo v vseh pogledih ljudi ki sestavljajo in prebivajo v tej prostrani regiji.

EU sestavlja 28 držav, od 1. novembra 1993 pa je bila uradno ustanovljena s Pogodbo o Evropski uniji.

Monetarna unija in carinska unija

Tudi v ekonomiji lahko najdemo ta izraz, ki tvori koncept monetarne unije. Denarna unija je situacija, v kateri se dve ali več držav strinjata, da si delita uporabo iste valute, to pomeni, da se odločita za uporabo iste valute zakonitega plačilnega sredstva.

Omeniti velja, da obstajajo tri vrste monetarnih zvez: neformalna (sestavljena je iz enostranskega sprejetja tuje valute), formalna (tuja valuta je sprejeta po dvostranskem ali večstranskem dogovoru z izdajateljem; v nekaterih primerih je ta scenarij spremlja izdaja lastne valute in po sistemu fiksne menjave) in formalna s skupno politiko (raznolika skupina držav se s skupnim dogovorom odloči za vzpostavitev denarne politike in skupnega organa izdajatelja, ki bo zakonodajal o zadevah valuto, ki jo delijo).

Med primeri lahko navedemo evra v tako imenovanem evroobmočju. Države članice Evropske unije so sprejele na euro kot skupno in uradno valuto in na ta način so se prepustili oblikovanju tega, o čemer smo govorili, monetarne unije. Ustanovljen je bil leta 1999, medtem ko je Eurosistem denarna oblast v euroobmočju. Sestavljajo jo Evropska centralna banka, centralne banke držav, ki sestavljajo evroobmočje. Medtem sta gospodarska in politična avtoriteta evroskupina oziroma Evropska komisija.

Po drugi strani pa carinska unija označuje območje, na katerem prevladuje prosta trgovina in je bila vzpostavljena skupna tuja tarifa ali tarifa, to pomeni, da imajo države članice skupno trgovinsko politiko do držav nečlanic. Glavno poslanstvo te enote je, da države članice unije, kakršna je evropska, povečajo svojo ekonomsko učinkovitost in okrepijo svojo unijo. Ker če te skupne tarife ne bi bilo, bi vsaka država imela drugačno zunanjetrgovinsko politiko kot druga in bi bilo mogoče tudi, da izdelek iz države nečlanice v unijo vstopi z nizko tarifo in se kasneje prenese v drugo državo z višjo tarifo.

Carinska unija z določitvijo te skupne tarife odpravlja kakršno koli manipulacijo z vrednostjo izdelka, uvoženega iz države nečlanice, in bo imela enako stopnjo ne glede na državo članico, skozi katero je vstopila.