Kategorija: Socialni

Opredelitev nacionalne identitete

Opredelitev nacionalne identitete

Nacionalna identiteta se razume kot identiteta osebe, ki je sorodna z narodom, ki mu pripada, pa naj bo to zato, ker se je rodil na tem ozemlju, ker je bil del skupnosti ali ker je čutil vezi, ki pripadajo navadam in tradicijam tega naroda ... Nacionalna identiteta je eden najpomembnejših pojavov moderne dobe, ki se na več načinov spopada in bori s konceptom globalizacije ali globalne vasi.Zami
Opredelitev kulture

Opredelitev kulture

Kultura je skupek oblik in izrazov, ki bodo sčasoma značilni za določeno družbo.. Pod naborom oblik in izrazov se razume in vključuje navade, verovanja, običajne prakse, pravila, norme, kodeksi, oblačila, religija, rituali in načini bivanja, ki prevladujejo pri navadnih ljudeh, ki ga integrirajo. Izraz k
Definicija življenjskega projekta

Definicija življenjskega projekta

Življenjski projekt je narisan načrt, življenjska shema, ki ustreza vrstnemu redu prioritet, vrednot in pričakovanj človeka, ki se kot lastnik svoje usode odloči, kako želi živeti. Ta življenjski projekt je neposredno povezan z sreča kajti tisto, kar človeško srce resnično želi, je povezati se z veseljem do polnega življenja. V bistvu ta ži
Opredelitev osebnosti

Opredelitev osebnosti

Osebnost je skupek fizičnih, genetskih in socialnih značilnosti, ki jih posameznik zbere in ga naredi drugačnega in edinstvenega glede na ostale. Ima sklic v latinščini personalis, sestavljen iz besede oseba, kar pomeni masko, ki je bila v gledališču zgodovinsko cenjena, tudi v grščini prossopon (dobesedno za masko) in subjijo -alis, prevedeno kot "omenjeno". Tako raz
Definicija rekreacije

Definicija rekreacije

Pod rekreacijo se razumejo vse tiste dejavnosti in situacije, v katerih poteka zabava, pa tudi sprostitev in zabava skozi to. Možnosti rekreacije, ki so danes, so skoraj neskončne, še posebej, ker lahko vsak človek odkrije in razvije zanimanje za različne oblike rekreacije in zabave.To pomeni, da niso vsi posamezniki enaki ali imajo enake izkušnje ali interese in potem bo vsak razvil naklonjenost k tej ali oni rekreacijski dejavnosti; Morda je jasno, da obstajajo naključja, čeprav se lahko zgodi tudi, da tisto, kar je za nekoga rekreacija za drugega, morda ni in obratno.Različne
Opredelitev utemeljitve

Opredelitev utemeljitve

Utemeljitev je argument, ki podpira ali podpira idejo. Z drugimi besedami, to je način razlage nečesa, kar služi kot dopolnilo ali razjasnitev prejšnje izjave.Pojem upravičenosti se uporablja v vsakdanjem jeziku, v formalnih okoliščinah in končno na področju znanstvenih raziskavUtemeljiti moramo to, kar rečemoČe dam izjavo, me bo zelo verjetno sogovornik prosil za pojasnilo, torej utemeljitev zanj. Ko odgovar
Opredelitev spolne identitete

Opredelitev spolne identitete

The identiteta Spol je notranja in tudi intimna izkušnja. Z drugimi besedami, vsaka oseba se lahko svobodno odloči, s kom deli svoje spolne nagnjenosti ali ne. Resnica je, da obstajajo različne vrste spolnih identitet, kar kaže, da obstajajo tudi različni načini razumevanja ljubezni.Vsak človek se rodi kot moški ali ženska, spolna identiteta pa mu omogoča, da izbere spol, ki ga identificiraVsak človek se rodi moški ali ženska, razlika, ki se kaže na biološki ravni in tudi na čustveni ravni. Ta razlika se k
Opredelitev konflikta

Opredelitev konflikta

Konflikt je situacija, ki vključuje težavo, težavo in lahko privede do poznejših konfliktov, na splošno med dvema stranema ali pa tudi več, katerih interesi, vrednote in misli zavzemajo popolnoma različna in nasprotujoča si stališča. Potem lahko ta konflikt povzroči izmenjavo mnenj med dvema osebama, ki imata nasprotujoče si interese, in zgodijo se lahko tri stvari, ki lahko ostanejo v tej razpravi ali se razvijejo v dogovor ali v najslabšem primeru izzovejo oborožen boj, kar smo že imeli v zadnjem času, predvsem med državami, ki svojih včerajšnjih spopadov ne končajo.Konflikt lahko indiv
Opredelitev folklore

Opredelitev folklore

The folklora je on tradicija, običaji in pesmi, med drugim ljudi, regije ali države, to je folklora, znana tudi kot folklora ali folklora, ali je izraz kulture določenega ljudstva in da ga bo zato ločil od ostalih; njegova glasba, ples, zgodbe, legende, ustna zgodovina, šale, vraževerja, običaji, umetnost in ves ta produkt subkultur ali družbenih skupin, ki sobivajo v mestu.Folklora
Opredelitev varnosti

Opredelitev varnosti

Varnost je občutek zaščite pred pomanjkljivostmi in zunanjimi nevarnostmi ki negativno vplivajo na kakovost življenja; dokler se sklicuje na občutek, bodo merila za določanje stopnje varnosti zgrešena z določeno stopnjo subjektivnosti. Na splošno, izraz se običajno uporablja za nabor ukrepov in javnih politik, ki se izvajajo za zaščito prebivalstva pred trpljenjem kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki ogrožajo telesno integriteto. Prvi vidik,
Opredelitev socialne mreže

Opredelitev socialne mreže

Socialna mreža je družbena struktura, ki jo sestavljajo ljudje, organizacije ali entitete, ki so med seboj povezane z eno ali več vrstami odnosov, kot so: prijateljstvo, sorodstvo, ekonomski, spolni odnosi, skupni interesi, eksperimentiranje istih prepričanj, med drugim druge možnosti.V zadnjem desetletju so družbeni mediji vladali svetu in spremenili način našega komuniciranja. Glede n
Opredelitev šole

Opredelitev šole

Šola je izobraževalna ustanova, v kateri se uči obvezno izobraževanje. Izobraževalna ustanova, v kateri se poučuje poučevanje V šoli razumemo tisto ustanovo, ki je namenjena poučevanju in učenju med učenci in učitelji. Šola je ena najpomembnejših ustanov v človekovem življenju, morda tudi ena najpomembnejših po družini, saj se trenutno domneva, da je otrok vanjo vključen že od zgodnjih let, da normalno konča blizu svoje odraslosti .Osnovna in srednja šo
Opredelitev skupine

Opredelitev skupine

Skupino sestavljajo ljudje, ki igrajo posebne in vzajemne vloge, ki delujejo v skladu z normami, vrednotami in cilji, dogovorjenimi pred formalnim oblikovanjem, da bi ohranili njeno kontinuiteto in stabilnost v družbi..Nemogoče je razmišljati o družbi brez delitve na skupine ljudi. Poleg tega je nemogoče misliti na človeško bitje, izolirano od drugih bitij, s katerimi se oblikuje celotna družba. Človek
Opredelitev enakosti

Opredelitev enakosti

Enakost je enaka obravnava, ki jo organizem, država, podjetje, združenje, skupina ali posameznik nudi ljudem brez kakršnega koli ugovora zaradi rase, spola, družbenega sloja ali druge verjetne okoliščine razlike ali, če je bolj praktična, je odsotnost kakršne koli diskriminacije.Kar zadeva razlago pomena izraza enakost, enako problematična, enakost izvira že od nekdaj ... Skoraj b
Opredelitev empatike

Opredelitev empatike

Empatijo običajno razumemo kot občutek, ki vključuje spremljanje bolečine ali trpljenja osebe, ki je v takem stanju. Empatična oseba bo tista, ki pokaže ta občutek. Ko oseba trpi zaradi določene situacije ali vzroka, lahko druga oseba (znana ali ne prva) občuti empatijo do preprostega dejstva, ko prepozna, da je stanje trpljenja, bolečine ali žalosti značilno in običajno stanje človeka. Velikokrat em
Opredelitev organizacije

Opredelitev organizacije

Izraz organizacija ima dve osnovni referenci. Po eni strani se beseda organizacija uporablja za označevanje dejanja ali rezultata organiziranja ali organiziranja. In po drugi strani Določen je sistem, zasnovan za zadovoljivo doseganje določenih ciljev ali ciljev, medtem ko so ti sistemi lahko sestavljeni iz drugih sorodnih podsistemov, ki izpolnjujejo posebne funkcije.Org
Opredelitev statusa

Opredelitev statusa

Status je položaj, družbeni in ekonomski obseg, ki mu posameznik pripada znotraj skupnosti, dejstvo, ki ga bodo določili gospodarske razmere, delo ali poklicna dejavnost, ki jo izkazujejo, in ugled, ki so ga nekateri v življenju pridobili situacija X, na primer zaradi nadarjenega pianista ali za velikega aktivista, ki podpira med drugim boj za človekove pravice.Socia
Definicija sociokulturne

Definicija sociokulturne

Izraz sociokulturni se uporablja za vsak proces ali pojav, povezan s socialnimi in kulturnimi vidiki skupnosti ali družbe. Na ta način bo družbenokulturni element povezan izključno s človeškimi dosežki, ki lahko služijo tako za organiziranje življenja v skupnosti kot za osmišljanje. Ko pridevnik sociokulturno uporabimo za nek pojav ali proces, se nanaša na resničnost, ki jo je ustvaril človek in je morda povezana s tem, kako ljudje medsebojno komunicirajo, z okoljem in z drugimi družbami. V tem smislu
Opredelitev psihologije

Opredelitev psihologije

Psihologija je veda, ki se tako teoretično kot praktično ukvarja s preučevanjem bioloških, socialnih in kulturnih vidikov človeškega vedenja na družbeni in individualni ravni ter delovanja in razvoja človeškega uma..V bistvu psihologija neposredno preučuje posameznike, čeprav za študije običajno uporablja tudi nekatere laboratorijske živali, katerih vedenje je v nekaterih primerih enakovredno vedenju ljudi, in svojo pozornost osredotoča na to, kako se počutijo, razmišljajo in delujejo. okolje, v katere
Opredelitev vedenja

Opredelitev vedenja

Vedenje je način, kako se posameznik vede ali ravna v življenju ali kateri koli drug družbeni akter. Se pravi, vedenje je način ravnanja, ki ga imajo ljudje ali organizmi ob različnih dražljajih, ki jih prejmejo, in glede na okolje, v katerem delujejo.Način, kako se oseba ali drug družbeni akter obnaša, in nam s svojimi dejanji ali opustitvami omogoča, da vemo, kakšen je Ta koncept običajno uporabljamo kot sinonim za vedenje in obratno.Kako se nekd
Opredelitev samoocenjevanja

Opredelitev samoocenjevanja

The samoocenjevanje Gre za metodo, ki sestoji iz ocenjevanja lastne sposobnosti, ki je na voljo za to ali ono nalogo ali dejavnost, pa tudi kakovosti dela, ki se izvaja, zlasti na pedagoškem področju.Postopek, ki je sestavljen iz ocenjevanja in ocenjevanja lastnih sposobnosti ali znanja na nekem področjuLjudje smo bolj navajeni na tipični redni postopek ocenjevanja, ki ga opravimo na pobudo šole ali univerze, v katerem učitelji ocenjujejo, ali se je znanje pravilno naučilo. Ta pos
Opredelitev družbenih odnosov

Opredelitev družbenih odnosov

Odnos se imenuje tista korespondenca ali povezava, ki se vzpostavi med nečim ali nekom z drugo stvarjo ali z drugo osebo. Medtem so družbeni odnosi tisti družbeni odnosi, ki jih urejajo družbene norme med dvema ali več ljudmi, pri čemer vsak predstavlja družbeni položaj in socialno vlogo.Naklonjeni so skupinski kulturi in spodbujajo socializacijoSocialni, medosebni odnosi na nek način določajo smernice skupinske kulture in njenega prenosa skozi proces socializacije, ki spodbujajo zaznavanje, motivacijo, učenje in prepričanja. V tej skupi
Opredelitev novega leta

Opredelitev novega leta

Čas neizogibno mine v življenjskem ritmu, ki ga zaznamujejo cikli. Leto ima 365 dni in dvanajst mesecev. Vsak december se poslovimo od sedanjega leta in pozdravljamo naslednji mesec januar, ki zaznamuje novo leto. Sprememba koledarja, ki je razlog za praznovanje zaradi čustvene vrednosti te izkušnje, ki je kljub ponavljanju vsako leto vznemirljivo. Nov
Opredelitev podeželskega prebivalstva

Opredelitev podeželskega prebivalstva

Pojem podeželskega prebivalstva se uporablja za tiste vrste prebivalstva, ki se nahajajo na neurbaniziranih območjih in so namenjene primarni pridelavi kmetijskih pridelkov ali živinorejskih proizvodov. Podeželsko prebivalstvo je bilo v antiki in v srednjem veku najpomembnejše središče koncentracije, moči in pomena prebivalstva, ki je izgubljalo od rasti mest in mestnih središč od 15. stoletja
Opredelitev solidarnosti

Opredelitev solidarnosti

S pojmom solidarnosti je ta občutek poznan ali pa ga mnogi štejejo tudi za vrednoto, s katero se ljudje počutijo in prepoznajo združene ter si delijo iste obveznosti, interese in ideale in tvorijo tudi enega temeljnih stebrov, na katerem so, vzpostavlja sodoben etiko.Na zahtevo sociologije ima izraz solidarnost v tem okviru posebno udeležbo , kot smo že rekli, občutek, ki predpostavlja enotnost družbenih vezi, ki bodo združile člane določene družbe.Na ta način
Opredelitev psihometričnega testa

Opredelitev psihometričnega testa

Na področju psihologije je pomembno objektivno in natančno določiti posameznike, ki so predmet proučevanja. Upoštevajte, da je psihologija znanost in kot taka zahteva stroge in zanesljive merilne instrumente.Psihometrični test je tisti, pri katerem se oceni osebnost posameznika in njegove sposobnosti. Pravi
Opredelitev ozemlja

Opredelitev ozemlja

Beseda ozemlje se nanaša na določeno območje, ki je v pravni lasti posameznika, organizacije, ustanove, države ali države. Pojem ozemlja je širok in raznolik. V geografiji se pogosto uporablja in če ima v nekaterih primerih njegova uporaba politično zasnovo, je v drugih tesneje povezana z različicami pokrajine, regije, prostora in podnebja. V fiziki
Opredelitev perspektive

Opredelitev perspektive

The perspektiva Konkretno, posebno in subjektivno stališče ima človek na določeno temo. Perspektiva ni fiksna in nepremična, saj je običajno, da človek v življenju natančno spreminja mnenje o določenih temah, ker izkušnja spreminja tudi način interpretacije resničnosti. Ko si človek nikoli ne premisli, je trmast in bolj kot samo resnico ceni preprosto dejstvo, da ima prav. Različna stal
Opredelitev zmenkov

Opredelitev zmenkov

Zmenki so temeljna stopnja odnosa. The zaroko Odraža medsebojno poznavanje dveh ljudi, ki preživljata čas z zmenki, kar kaže na tipičen postopek zapeljevanja v času osvajanja. Dvorjenje opisuje začetek ljubezenske zgodbe, ki jo zaznamuje zaljubljenost. Najlepši trenutekThe zaljubljenost To je faza, v kateri zaljubljena oseba čuti metulje v trebuhu, ne more nehati razmišljati o drugi osebi, občutek ima, da plava v oblakih za srečo, počuti se ranljivo, idealizira svoj predmet želje ... Namen dvorj
Kaj je resnična ljubezen

Kaj je resnična ljubezen

Prava ljubezen je tisti občutek, ki ga doživljamo kot par, o katerem marsikdo sanja. Treba je poudariti, da mora biti ljubezen resnična vzajemnost. Ljubezen ni, če nekdo ljubi, vendar mu ni vrnjeno. Ustvariti je mogoče skupni projekt, ki je skupen z medsebojnim sodelovanjem in voljo obeh. Prava ljubezen prihaja iz roke brezpogojne naklonjenosti. Tist
Opredelitev timskega dela

Opredelitev timskega dela

Delo, ki ga opravlja več ljudi in sledi enemu ciljuTimsko delo se imenuje medsebojno sodelovanje ljudi, da bi dosegli določen rezultat. S tega vidika se timsko delo lahko nanaša na nekatere športe, sodelovanje v gospodarske ali družbene namene, skupne pobude na področju politike itd.Dodajte posamezne talente za pozitivno izkoriščanje v korist poslanstva skupine Tako se timsko delo izkaže za temeljno na številnih življenjskih področjih, njegov uspeh pa je v tem, da znamo dodati posamezne talente. Ekipa deluj
Opredelitev centralnega živčnega sistema

Opredelitev centralnega živčnega sistema

The Živčni sistem je razdeljen na dva velika dela, Centralni živčni sistem in Periferni živčni sistem. Osrednji živčni sistem sestavljajo možgani in hrbtenjača, možgani pa možgani, mali možgani in možgansko deblo. Periferni živčni sistem je sestavljen iz različnih perifernih živcev, ki se pojavijo ali dosežejo hrbtenjačo, ti pa so porazdeljeni po telesu.Vsi organi, ki tvori
Opredelitev Hipsterja

Opredelitev Hipsterja

Beseda hipster Je izraz, ki izvira iz štiridesetih let prejšnjega stoletja, čeprav je šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja dobil večjo prepoznavnost, ko se je začel uporabljati za opisati mlade in mladostnike iz srednjega in višjega razreda, domačine v mestu in ki kažejo zanimanja, ki z vidika mode in kulture še zdaleč ne prevladujejo, tak primer je alternativne glasbe ali neodvisnega filma, z enostavnejšimi besedami, alternativa ali anti-moda To je tisto, kar imajo ti mladi najbolj radi.Urbano pleme,
Opredelitev družbene organizacije

Opredelitev družbene organizacije

Pod družbeno organizacijo se razume katera koli skupina ljudi, ki je ustanovljena iz skupnih elementov, skupnih idej in podobnih načinov gledanja na svet.Poleg tega je za takšno skupino ljudi pomembno, da velja za družbeno organizacijo, da je cilj, ki ga je treba doseči, naj bo solidarnostni ali zasebni. To j
Definicija jedrske družine

Definicija jedrske družine

Družina je bistvena referenčna točka za vsakega otroka, ki se v odrasli dobi zave, kako pomembne so korenine, in v otroštvu odrašča v okolju zaščite, skrbi in ljubezni. Jedrska družina se nanaša na to jedro osebne intime. Se pravi, čeprav je družinska skupina lahko zelo široka, saj jo sestavljajo stari starši, strici in bratranci, nasprotno, jedro se zmanjša le na starše in otroke. Poudariti je tr
Opredelitev kulturne raznolikosti

Opredelitev kulturne raznolikosti

Beseda raznolikost To je izraz, ki omogoča sklicevanje na razliko, raznolikost, različnost in obilico različnih stvari v danem kontekstu. Y. kulturni To je izraz, ki nam omogoča, da se sklicujemo na vse, kar je primerno ali povezano s kulturo. To omogoča obogatitev znanja o drugih tradicijah in razvijanje medsebojnega spoštovanja.Koncep
Opredelitev smisla pripadnosti

Opredelitev smisla pripadnosti

The občutek pripadnosti Nanaša se na lastništvo ali posest, ki jo ima oseba nad predmetom ali materialnim blagom. To pomeni, da občutek pripadnosti kaže odnos, ki obstaja med lastnikom stvari in omenjeno lastnino. Občutek pripadnosti daje lastniku posebne pravice glede uporabe in uživanja tega materialnega premoženja. Od tega
Opredelitev družine

Opredelitev družine

Gre za čustveno in / ali krvno vez med vsaj dvema človekoma, katerih prepoznavnost se razvija na pravnem in sociokulturnem področju v skladu z dinamiko pluralnosti možnosti, medtem ko religija pritiska na ohranitev tradicionalnih zapovedi, ki jih ureja vez, razglašena pred Bogom moški in ženska ter projekcija njihovih potomcev. Družin
Opredelitev meščanstva

Opredelitev meščanstva

Za sociologijo Meščanstvo je družbeni razred, za katerega je značilno, da ima lastna sredstva za proizvodnjo in bo zaradi tega vzpostavil odnos izkoriščanja s proletariatom ali delavsko družbeno skupino, od katere bo kupil svojo delovno silo, saj nima lastna sredstva za proizvodnjo. Ta odnos, ki ga oba družbena razreda ohranjata na podlagi moči, ki jo ima eden nad drugim, je tisto, kar omogoča buržoaziji kopičenje kapitala..V pozni sre
Opredelitev vrednostne presoje

Opredelitev vrednostne presoje

Sodba je mnenje, mnenje ali ocena, ki jo nekdo poda glede nečesa ali nekoga in na podlagi katere oseba običajno določa, kdaj je nekaj dobrega ali slabega, kdaj je resnična ali kdaj napačna, kdaj zanesljiva ali ne, od njegovo stališče seveda. Vpliv osebnih lastnosti Medtem pa Vrednotenje Nič drugega kot ocena, ki jo človek poda o nečem ali nekomu, je rezultat podrejanja njihovim idejam, osebnim vrednotam, izkušnjam, prepričanjem in določenemu okolju.To pomeni, da
Opredelitev prenatrpanosti

Opredelitev prenatrpanosti

Izraz prenatrpanost se nanaša na nesrečno stanje stvari, za katero je značilna gneča ali kopičenje posameznikov ali živali na istem mestu, ki namerno ni fizično pripravljeno na njihovo namestitev.To pomeni, da je količina človeških bitij, ki naseljujejo ali zasedajo določen prostor, večja od zmogljivosti, ki bi jo tak prostor moral in lahko vsebuje, glede na parametre udobja, varnosti in higiene. Z drugimi b
Opredelitev soodvisnosti

Opredelitev soodvisnosti

Izraz soodvisnost vam omogoča, da določite vzajemna odvisnost, to je vzajemno, ki obstaja med dvema vprašanjema, spremenljivkama, ljudje, države med drugim,V osnovi bo soodvisnost pomenila situacijo, v kateri so spremenljivke, ljudje itd., Ki so v položaju soodvisnosti, vzajemno odgovorna in delita načela, ki sta oba naročena. Treba
Opredelitev organizacij

Opredelitev organizacij

Beseda organizacije se nanaša na tiste subjekte, ki jih ustvarijo posamezniki, ki si delijo podobne interese in vrednote in ki s tem želijo doseči določene cilje. Vsak posameznik v organizaciji opravlja določeno in specializirano funkcijo, katere namen je doseči določene rezultate. Takšne funkcije so skupaj povezane s približevanjem končnemu cilju organizacije in jih je treba bolj ali manj načrtovati in sistematizirati, da lahko opazujemo pričakovane rezultate.Organizacija
Definicija modernega plesa

Definicija modernega plesa

Ples je ena od klasičnih likovnih umetnosti. Z gibi in ritmom plesalci izražajo čustva in občutke. Vsak ples ali ples je povezan z določenim trenutkom. Nekateri so del rituala, drugi so zgolj zabava in v večini primerov je ta oblika umetniškega izražanja usmerjena v zabavni svet. Če govorimo o plesu, je ta disciplina razdeljena na dva glavna sklopa: klasični ples ali balet ali sodobni ples.Slednja se
Opredelitev sovražnega

Opredelitev sovražnega

Beseda sovražen je kvalificirani pridevnik, ki služi označevanju, kdaj je oseba, situacija ali pojav agresiven ali neprijeten. Sovražništvo izhaja iz sovražnosti, odnosa agresivnega in nevarnega odzivanja na integriteto osebe ali bitja. Sovražnost lahko izvajamo na tisoče različnih načinov, njena intenzivnost pa se lahko razlikuje ne samo glede na osebo, temveč tudi od situacije, vzrokov, interesov itd.Čeprav je s
Definicija Drag Queen

Definicija Drag Queen

V šovbiznisu obstajajo moški umetniki, ki nastopajo v ženskih oblačilih in ličilih. Ti umetniki prejmejo poimenovanje Drag Queen.Drag Queen ne predstavlja ženske z običajnimi lastnostmi, saj sta njena oblačila in videz zelo pretirana; z velikimi ploščadmi, vpadljivo lasuljo, provokativno obleko in skratka zelo impresivno uprizoritvijo. Na ta nač
Opredelitev prostega časa

Opredelitev prostega časa

Prosti čas je znan kot tisti čas, ki ga ljudje namenijo tistim dejavnostim, ki ne ustrezajo njihovemu formalnemu delu ali bistvenim gospodinjskim opravilom. Njegova drugačna značilnost je, da gre za čas rekreacije, ki ga lahko "lastnik" izkoristi po svoji volji, torej za razliko od tega, kar se zgodi z nesvobodnim časom, v katerem večino časa ne morete izbrati časa zaključka. oseba se
Opredelitev dolžnosti

Opredelitev dolžnosti

Izraz dolžnosti se nanaša na dejavnosti, dejanja in okoliščine, ki pomenijo določeno moralno ali etično obveznost. Na splošno so dolžnosti povezane z določenimi držami, ki so jih dolžna izpolnjevati vsa človeška bitja, ne glede na njihov izvor, narodnost, starost ali življenjske razmere, da se preostalemu človeštvu zagotovi možnost življenja v miru, dostojanstveno in z določenim udobjem. Dolžnosti so torej
Opredelitev načel

Opredelitev načel

Na ukaz etiko, načela So tiste norme ali pravila, ki služijo usmerjanju vedenja človeka. Niz norm in vrednot, ki usmerjajo in usmerjajo vedenje osebe, tako da se njihova rast odvija v skladu z zakonom in v okviru njegaSe pravi, načela so sestavljena iz splošne norme, splošno razširjene na katero koli skupnost, kulturo, kot so: ne zahajati v laži, spoštovati in ljubiti bližnjega, spoštovati življenje, ne izvajati nasilja z ničemer in nikomer, dati roko tistim, ki to najbolj potrebujejo, ne da bi pričakovali, da bodo kaj prejeli V zameno, med ostalimi.Načela niso ni
Opredelitev družine samohranilcev

Opredelitev družine samohranilcev

Pojem družine je zelo širok in ga je mogoče preučevati z različnih vidikov: njegov zgodovinski razvoj kot družbene institucije, ki analizira njene funkcije v družbi ali razdeljuje družine na različne tipologije. Če se osredotočimo na različne vrste družine, lahko naredimo naslednjo klasifikacijo: tradicionalna družina, enostarševska družina in drugi modeli. Kaj je enostarš
Opredelitev dobrega zdravljenja

Opredelitev dobrega zdravljenja

Z življenjem v družbi se ljudje med seboj povezujemo na vseh področjih življenja, v družini, v službi, v šoli ali na ulici. V vsakem primeru obstaja nepisani zakon, po katerem je zaželeno, da med posamezniki prevladuje dobro zdravljenje.Kaj je dobro?Čeprav ni jasne in dokončne opredelitve, kaj je dober posel, je mogoče omeniti nekatere njegove glavne značilnosti.- Sprejetje
Opredelitev negotovosti

Opredelitev negotovosti

Negotovost je znana kot občutek ali zaznavanje odsotnosti varnosti, ki jo posameznik ali družbena skupina zazna glede na svojo podobo, svojo fizično in / ali duševno integriteto in svoj odnos s svetom. Obstajajo različni vzroki in okolja, kjer se lahko sklicujete na negotovost ...Čustvena negotovostNa primer, zaznavanje negotovosti je običajno tesno povezano s psiho in duševnim stanjem posameznika. Glede n
Opredelitev discipline

Opredelitev discipline

Da bi obstajal red na katerem koli področju družbe, je treba vzpostaviti vrsto smernic in pravil, ki določajo, kaj je dovoljeno in kaj ne. Z drugimi besedami, disciplina. Vključuje izvajanje urejenega in vztrajnega dejanja, da dobimo določeno dobro ali namen, torej dosežemo cilj v življenju, karkoli predlagamo, ne glede na to, koliko vztrajnosti ali moči imamo in kar bo seveda pomagalo Da bi to dosegli, je nujno, da imamo ali imamo osebni red, ki nas organizira, da ga dosežemo na bolj konkreten, čeden in brezhiben način.To glede na
Definicija fitnesa

Definicija fitnesa

Znana je kot naklonjenost tej sposobnosti in dobra naravnanost, ki jo ima oseba za opravljanje ali izvajanje določene naloge, dela ali funkcije, čeprav je ne moremo samo zmanjšati na delovno aktivnost, temveč tudi uspešnost in prakso nekaterih športnih dejavnosti , kot so nogomet, tenis, med drugim poleg želje in dobre volje večinoma zahtevajo ali potrebujejo tudi sposobnost uresničitve in še več, če se izvaja na strokovni ravni zahtevane usposobljenosti in za katero se pridobi plačilo, ki je glavni vir dohodka.Medtem pa bo
Opredelitev pričakovanja

Opredelitev pričakovanja

The pričakovanje izkaže se za občutek upanja, iluzije, ki jo posameznik doživi pred možnostjo, da lahko doseže cilj ali katero koli drugo vrsto dosežka v svojem življenju. “V naša razmerja sem dal velika pričakovanja in z vašo prevaro niste naredili ničesar, ampak uničili vse, kar smo skupaj zgradili. Pričakujem, da
Opredelitev družbenega nadzora

Opredelitev družbenega nadzora

Ko govorimo o družbenem nadzoru, se nanaša na skupino pravil in predpisov različnih vrst, ki jih družba izrecno ali implicitno vzpostavi za vzdrževanje reda posameznikov in omogočanje razvoja organiziranega in nadzorovanega življenjskega standarda. Socialni nadzor je lahko prisoten na različne načine, tako s formalnimi kot neformalnimi praksami, s socialno sprejetimi predpisi in tudi s prisilo istega posameznika do sebe.Cilj soci
Opredelitev družbe

Opredelitev družbe

The družba je celota posameznikov ki imajo medsebojne odnose. Tako si ljudje delijo vrsto kulturne značilnosti ki omogoča doseganje kohezije skupine z določitvijo skupnih ciljev in perspektiv. Disciplina, ki se posveča preučevanju družb, je sociologija, ki se opira na zgodovino, antropologijo, ekonomijo itd.Sociali
Definicija humanistike

Definicija humanistike

Pod humanistiko razumemo vse tiste vede, ki preučujejo vedenje, stanje in delovanje človeškega bitja, v nasprotju z naravoslovnimi vedami, ki svojo študijo temeljijo na analizi narave in z njo povezanih pojavov. Humanistične vede, znane tudi kot družbene vede, zanima preučevanje elementov, povezanih s kulturo, religijo, umetnostjo, komunikacijo in zgodovino. V tem
Opredelitev integracije

Opredelitev integracije

Integracija je pojav, ki se zgodi, ko skupina ljudi združi nekoga, ki je zunaj, ne glede na njegove značilnosti in ne da bi gledali na razlike. Akt povezovanja je zelo pomemben za vse družbe, saj svojim članom približuje sožitje, mir in življenje v harmoniji. Vendar pa zaradi razlik in predsodkov, ki jih povzročajo, nekateri člani nočejo vključiti tistih, ki so zunaj skupine. To se doga
Opredelitev osnovnega izobraževanja

Opredelitev osnovnega izobraževanja

Z lahkoto lahko rečemo, da je osnovna izobrazba najpomembnejša izobrazba, ki jo posameznik prejme, saj mu omogoča, da pridobi osnovno znanje, iz katerega lahko poglobi svoj intelektualni in racionalni čut. Osnovno izobraževanje je del tako imenovanega formalnega izobraževanja, to je tiste vrste izobraževanja, ki je organizirano po stopnjah ali stopnjah, ima jasne cilje in se poučuje v posebej za to določenih ustanovah (šole, fakultete, inštituti). Čeprav je
Kaj je prijatelj

Kaj je prijatelj

Prijatelj je izraz, ki ga v našem jeziku pogosto uporabljamo za označevanje tisti posameznik, s katerim se ohranja prijateljstvo. Posameznik, s katerim se ohranja prijateljstvo in s katerim se vzpostavi zveza ljubezni ter želja, da bi ga delili in bili blizu v dobrih in slabih časih, da bi ga podprliMedtem pa prijateljstvo Gre za medosebni odnos, ki ga vzdržujeta dva ali več ljudi, za katerega je značilna predvsem naklonjenost, naklonjenost in ljubezen, ki jo sodelujoči izpovedujejo, zaradi česar se spremljajo v dobrih časih in slabih ljudeh. življenje
Opredelitev poučevanja

Opredelitev poučevanja

Poučevanje je ena najplemenitejših dejavnosti in praks, ki jih ljudje razvijejo v različnih primerih svojega življenja. Pomeni razvoj tehnik in metod različnih stilov, katerih cilj je prehajanje znanja, informacij, vrednot in stališč med posamezniki. Čeprav obstajajo primeri poučevanja v živalskem kraljestvu, je ta dejavnost nedvomno ena najpomembnejših za ljudi, saj jim omogoča, da razvijejo trajno preživetje in se prilagodijo različnim situacijam, resničnostim in pojavom.Obstaja veliko
Opredelitev altruizma

Opredelitev altruizma

Altruizem, ki ga razumemo kot eno najbolj občudovanja vrednih lastnosti človeka, je sposobnost nesebičnega delovanja v korist drugih, ki morda potrebujejo pomoč ali so v slabših razmerah. Altruizem velja za neločljivo stanje človeka, saj se, ko živi v družbi, poveže z drugimi posamezniki in razvije vse vrste občutkov sočutja, empatije in ljubezni, ki ga vodijo k temu, da deluje nezainteresirano in sočutno.Beseda altrui
Opredelitev razprave

Opredelitev razprave

Pogovor bo imenovan tisti pogovor ali razprava, ki bo vzpostavljen med dvema ali več posamezniki in za katero je značilna predvsem izmenjava mnenj, stališč, idej in prepričanj o določeni temi. Na splošno bo razprava potekala med udeleženci, ki predstavljajo zelo nasprotujoča si stališča ali ideje.Izmenjava m
Opredelitev skupnosti

Opredelitev skupnosti

Ideja skupnosti se nanaša na nabor posameznikov. Skupina ljudi ali živali lahko tvori skupnost, če ima nek element, ki jih združuje. Torej je hispanski skupnosti skupna jezik, kultura in zgodovina, skupina opic pa skupnost, ker si deli sorodstvene vezi in skupaj tvorijo klan.Različni načini razumevanja konceptaLjudje so po svoji naravi socialni in običajno je vrsta družbe, v kateri živijo, heterogena, saj v njej sobivajo ljudje z zelo različnimi socialnimi razmerami, rasami in nagnjenji. V tem smi
Opredelitev humanizacije

Opredelitev humanizacije

Koncept humanizacije je zelo kompleksen koncept, ki izhaja iz družbenih ved in se neposredno sklicuje na pojav, s katerim neživi predmet, žival ali celo oseba pridobi določene lastnosti, ki veljajo za človeka in jih prej niso imele. Pomembno je omeniti, da izraz humanizacija pomeni postopek, ki se izvaja določen čas in katerega cilj je pretvorba zadevnega subjekta ali predmeta v nekaj bolj podobnega tistemu, kar običajno razumemo ljudje.Preden l
Opredelitev odpadkov

Opredelitev odpadkov

The odpadki so tisti materiali, snovi, predmeti, stvari, med drugim, ki jih je treba odstraniti, ker niso več uporabni.Treba je opozoriti, da kot smo že omenili, se odpadki izločajo zaradi njihove neuporabnosti, čeprav se ponavlja, da je tisto, kar je za enega odpadek in ga je zato treba odpraviti, lahko drugi posameznik še vedno šteje za koristnega za svoje življenje. Na pri
Opredelitev afektivnosti

Opredelitev afektivnosti

Vklopljeno Psihologija afektivnost bo to Reakcijska sposobnost, ki jo subjekt predstavlja na dražljaje, ki prihajajo iz notranjega ali zunanjega okolja in katerih glavna manifestacija bodo občutki in čustva.Izražanje občutkov in čustev, ki izhajajo iz sprejema zunanjega ali notranjega dražljaja V manj formalnem in bolj pogovornem jeziku, ko govorimo o afektivnosti, vsi vemo, da se sklicujemo na tiste, vzorci ljubezni, ki jih človek ponuja ljudem, ki jih ljubi, in zakaj ne tudi drugim vrstam, ki so prav tako del njegovega ljubljenega okolja, na primer domači hišni ljubljenčki, če naštejemo nekaj
Opredelitev incesta

Opredelitev incesta

Pojav incesta je že dolgo razumljen kot tabu element v mnogih človeških družbah (čeprav ne v vseh) in je precej zapleten. Ko govorimo o incestu, se sklicujemo na spolne odnose, ki jih je mogoče vzpostaviti med sorodniki ali medsebojno krvno vezjo (na primer med brati in sestrami, bratranci ali starši in otroci). Pojem
Opredelitev ravnanja

Opredelitev ravnanja

Človeško vedenje je manifestacija vedenja, torej kaj počnemo. Naše vedenje lahko analiziramo s psihološkega vidika, z etičnega razmišljanja ali v določenem smislu (na primer vedenje potrošnikov). Po drugi strani pa koncept vedenja velja tudi za živali, etologija pa je disciplina, ki se ukvarja s tem vprašanjem.Vedenje in
Opredelitev starejše odrasle osebe

Opredelitev starejše odrasle osebe

Koncept Starejši predstavlja relativno nedavno uporabo, saj se je pojavil kot alternativa klasiki starejša oseba in starec. Medtem je starejši odrasel tisti posameznik, ki je v zadnji življenjski dobi, tisti, ki sledi po odraslosti in je pred smrtjo osebe. Ker se ravno v tej fazi človeška telesa in kognitivne sposobnosti poslabšajo.Na splo
Opredelitev carine

Opredelitev carine

Navade so znane kot vsa dejanja, prakse in dejavnosti, ki so del tradicije skupnosti ali družbe in so globoko povezane z njeno identiteto, njenim edinstvenim značajem in zgodovino. Navade ene družbe so posebne in se le redko natančno ponovijo v drugi skupnosti, čeprav lahko teritorialna bližina povzroči delitev nekaterih elementov iste.Navade
Opredelitev socialne pomoči

Opredelitev socialne pomoči

The socialno varstvo je dejavnost, ki se ukvarja z različnimi situacijami, med katerimi izstopajo naslednje: spodbujanje družbenih sprememb v stanje izboljšanja ljudi, reševanje konfliktov, ki nastanejo v človeškem medsebojnem delovanju, krepitev in osvoboditev ljudstev glede na cilj skupno dobro.Dejavn
Opredelitev protokola

Opredelitev protokola

Izraz protokola Obsega več pomenov, medtem ko se najbolj znani in najpogostejši ljudje uporabljajo za nabor vedenj in pravil, ki jih mora oseba upoštevati in spoštovati, ko se giblje na določenih uradnih območjih, bodisi zaradi posebnih okoliščin bodisi zato, ker ima položaj, ki jo vodi do tranzita skozi ta območja. Na splošn
Opredelitev narodnosti

Opredelitev narodnosti

Je imenovan narodnost do tista družbena skupina, skupnost ljudi, ki delijo različne značilnosti in lastnosti, kot so: jezik, kultura, rasa, religija, glasba, oblačila, rituali in festivali, glasba, med drugim. Skupina ljudi, ki med drugim delijo kulturo, vrednote, prednike, rabe in običaje, rasoMedtem so vsa ta skupna vprašanja, ki prepoznajo člane, tista, ki jih spodbujajo, da še naprej ohranjajo enake prakse kot njihovi predniki v preteklih letih in stoletjih.Z drugim
Opredelitev frustracije

Opredelitev frustracije

Frustracija je tipičen čustveni odziv, ki ga človek pokaže, ko želja ali upanje odpove, to je sestavljen iz hipernegativnega in neprijetnega občutka, ki je tesno povezan z nezadovoljnimi pričakovanji, ker ni mogel doseči tistega, kar se je iskalo ali želelo.Medtem neuspeh pomeni pomanjkanje uspeha, ki ga nekaj ima, ali doseganje neugodnih rezultatov, ki očitno niso bili pričakovani.Treba je op
Opredelitev apreciacije

Opredelitev apreciacije

The hvaležnost je on občutek hvaležnosti, ki se običajno doživlja kot posledica tega, da je nekdo med drugim prejel nekaj, kar se je pričakovalo ali potrebovalo, ker so mu v nekaterih težkih okoliščinah pomagali.Občutek izjemne hvaležnosti, ki jo nekdo izkaže drugemu, ki mu je pomagal v zapletenih okoliščinah Ko nekdo nekaj naredi za nas, ta odnos, vedenje ustvari ogromno zadovoljstvo, seveda zelo prijetno, to sproži občutek hvaležnosti, ker je ta pridobljena naklonjenost ali korist pozitivno cenjena. Medtem obstajajo
Opredelitev kognitivnega

Opredelitev kognitivnega

Kognitivni pridevnik izhaja iz latinske besede cognoscere, kar pomeni vedeti. V psihologiji in pedagogiki se ta izraz uporablja glede na človekovo sposobnost učenja in usvajanja znanja.Na področju psihologije Od leta 1950 je psihologija opustila vedenjske postulate, ki temeljijo na vedenjskih modifikacijah, in začela nov tečaj s kognitivno ali kognitivno usmeritvijo. Ta n
Opredelitev ločevanja

Opredelitev ločevanja

Izraz segregacija se nanaša na enega najbolj tradicionalnih in vztrajnih družbenih problemov človeštva, ki vključuje ločitev ali marginalizacijo, ki jo nekdo, skupina, izvaja proti drugemu ali drugim kot posledica rase, kulture, ideologije ali spola, ki ga ima. . Ločitev ali marginalizacija, ki je narejena zoper nekoga zaradi njegovega rasnega izvora, starosti, spola, ideologije, med drugim Ločevanje je dejanje ločevanja in ustvarjanja delitev znotraj družbenih skupin, ki tvorijo skupnost. Temelji n
Opredelitev ekipe

Opredelitev ekipe

Ekipa je skupina ljudi, ki se združijo, da bi dosegli skupni cilj. Slikovit in konkreten primer ekipe so nogometne ekipe, vredne odpuščanja, katerih namen njihove zveze je doseči eno prvenstvo, ki mu oporekajo. Nogometaši iste športne organizacije bodo za dosego cilja delovali kot ekipa in oblikovali moštvo.Potem b
Opredelitev sankcije

Opredelitev sankcije

Sankcija je uporaba neke vrste kazni ali kazni za posameznika zaradi določenega vedenja, ki se šteje za neprimerno, nevarno ali nezakonito. V tem smislu lahko pojem sankcije razumemo na dva različna načina, čeprav podobna in medsebojno povezana. Ta dva pomena sta v bistvu pravni in družbeni, vsak s posebnimi elementi.Prvič,
Opredelitev socialne prakse

Opredelitev socialne prakse

Vsak človek živi integrirano v kontekstu skupine, je del posebne družbe, ki jo zaznamuje kultura. Vsaka kultura ima svoje norme, torej običajna vedenja, ki imajo v tej kulturi poseben pomen, vendar v drugi kulturni skupini nimajo vrednosti.Na ta način lahko govorimo o družbenih praksah, ki se nanašajo na to vrsto vedenja, ki ga skupina posameznikov družbeno sprejema. Občasno
Opredelitev mladoletniške prestopništva

Opredelitev mladoletniške prestopništva

Mladoletniško prestopništvo je splošno ime za te kazniva dejanja, ki jih storijo izključno posamezniki, ki niso dopolnili polnoletnosti, splošno uveljavljeno v 18 letih. Na primer, mladostnik, ki ne dopolni 18 let in se ukvarja z različnimi nezakonitimi dejanji, bo imenovan mladoletniški prestopnik.V zadnj
Definicija foruma

Definicija foruma

Forum je fizično ali navidezno mesto, ki se uporablja za srečanje in izmenjavo idej in izkušenj o različnih temah. Beseda forum izhaja iz latinskega foruma, kar pomeni trg, trg ali javni prostor. Rimski forum je v praksi postal zbirališče in zato izmenjava idej in mnenj.Zgodovinski pomen izrazaRimski forum, znan kot Magnum Forum, je bil v središču mesta in je bil izjemno komercialno mesto. Prvotno
Opredelitev vključenosti

Opredelitev vključenosti

Vključite in vsebujte nekaj ali nekoga. Da bi razumeli, kaj pomeni izraz vključevanje, bi morali najprej opredeliti dejanje vključevanja. Predpostavlja, da vsebuje ali zajema nekaj ali nekoga znotraj druge stvari, prostora ali posebne okoliščine. Potem vključiti pomeni dodati nekaj, kar že obstaja. Tako s
Opredelitev civilnega registra

Opredelitev civilnega registra

Kot že ime pove, je civilna knjiga tisti organ ali organ, ki pripada državi in ​​je zadolžen za registracijo različnih vidikov civilnega življenja ljudi, kar pomeni, da registrira in nadzoruje vidike vsakodnevnega življenja osebe, s katerimi so povezani. družbeni prostor in ne z javnim prostorom. Nekateri e
Opredelitev večkulturnosti

Opredelitev večkulturnosti

Tistega od multikulturalizem je v našem jeziku razmeroma nov koncept in se uporablja za upoštevanje raznolikost kultur, ki so prisotne v skupnosti, narodu ali skupini, med ostalimi. Raznolikost kultur, ki na ozemlju sobivajo in mirno komunicirajo in ki razlike rešujejo z dialogomMedtem mora to sožitje potekati v okviru pacifizma in dobrega sobivanja, da se lahko vse kulture, večinske in manjšinske, razvijajo zadovoljivo, ne pa da ena to počne v škodo druge. Koncept
Kaj je skupna raba

Kaj je skupna raba

Preprosto bi lahko rekli, da je delitev nekaj, kar daje sebe drugim. Dajanje nečesa je lahko marsikaj: del naše hrane, denar, ki ga imamo, osebne iluzije ali občutek ljubezni do druge osebe. Tako koncept delitve nujno vključuje posredovanje dveh ali več subjektov, običajno tistega, ki daje, in tistega, ki prejme ali več, ki nekaj izmenjajo.V parih
Opredelitev epistemologije

Opredelitev epistemologije

Epistemologija je znanost, ki preučuje človeško znanje in način, kako posameznik deluje, da razvije svoje miselne strukture. Delo epistemologije je obsežno in je povezano tudi z utemeljitvami, ki jih lahko ljudje najdejo za svoja prepričanja in vrste znanja, ne samo da preučujejo njihove metodologije, temveč tudi vzroke, cilje in bistvene elemente. Epistem
Opredelitev strpnosti

Opredelitev strpnosti

Toleranco bi lahko opisali kot odnos, način delovanja, način bivanja, ki temelji na ideji, da so vsi ljudje enaki in da se moramo zato spoštovati, zaščititi in sprejeti takšne, kakršni smo, ne da bi ustvarjali delitve, ki nas soočajo, brez napadov ali diskriminacije. Natančneje ali posamično je strpnost mogoče razumeti tudi kot odnos, s katerim oseba dopušča ali sprejema lastnosti, ki niso nujno povezane z rasnimi, etničnimi ali verskimi vprašanji druge osebe, ki jo pozna (na primer strpnost do nekoga zamuja, nekdo je neurejen itd.). Strpnost je
Opredelitev posameznika

Opredelitev posameznika

Pojem posameznika je nedvomno zelo zapleten in bogat. V tehničnem smislu simbolizira vse, česar ni mogoče razdeliti, čeprav se na splošno uporablja za označevanje človeka ali človeka, saj ga ni mogoče razdeliti ali razdrobiti. Posameznik je torej najmanjša in najpreprostejša enota zapletenih družbenih sistemov in tudi vir, iz katerega je vzpostavljen in organiziran. Opredelitev
Opredelitev družbenega konteksta

Opredelitev družbenega konteksta

Kdor raste v okolje določeno. Odrašča v določeni družini, živi v določenem mestu, komunicira z določenimi prijatelji in se giblje v krogu odnosov, ki je znan kot družbeni kontekst, s katerim posameznik takoj komunicira. Res je, da ni vzročno-posledičnega vpliva, res pa je, da nobeno človeško bitje ne more pozabiti okoliščin, v katerih je živelo, ker vse izkušnje vplivajo na nas iz zibelke. Z drugimi beseda
Opredelitev nepismenosti

Opredelitev nepismenosti

Nepismenost se razume kot nezmožnost človeka, da opravi osnovne bralne in pisne operacije. Nepismenost je posledica pomanjkanja izobrazbe in čeprav je odstotek svetovnega prebivalstva, ki je še vedno potopljeno v takšnih razmerah, neskončno nižji kot v drugih obdobjih zgodovine, še vedno obstajajo številne družbe in skupnosti, ki imajo v svojem prebivalstvu velik del nepismenih. .Nepismen
Opredelitev lastniškega kapitala

Opredelitev lastniškega kapitala

The Pravičnost je tista lastnost, ki jo bo kdorkoli, ki jo ima, spodbudila, da bo vsakemu dal tisto, kar si zasluži in ustreza. Kakovost dajanja vsakega, kar je dolžno. Sinonim pravičnostiVečinoma gre za izraz, ki se uporablja v povezavi z Pravičnost, saj bo vključeval nepristranskost pri izvedbi posla ali posla. Tudi v
Opredelitev urbanosti

Opredelitev urbanosti

Mesto se nanaša na družbeno okolje, v katerem ljudje živijo in sobivajo. V tem urbanem okolju se vzpostavi odnos sožitja, v katerem je pozitivno iskati skupno dobro, saj dobro počutje skupine krepi tudi dobro počutje posameznika. V zvezi s kakovostjo vljudnosti se ta značilnost nanaša na ljudi, ko vadijo svoje dobre manire in vljudnost z gestami spoštovanja do drugih. Geste ci
Opredelitev zaviranega

Opredelitev zaviranega

Iz izraza zaviral lahko določi tisto ali tisto, ki trpi zaradi kakršne koli omejitve, prepovedi ali ovire, bodisi da delujejo bodisi da nastopajo svobodno in takšno, kot je. Ko so tam njegovi starši, je Juan onemogočen in se ne obnaša tako ohlapno kot vedno pred skupino. Njegov značaj me zavira, ne glede na to, kako zelo se trudim, se v njegovi prisotnosti ne morem sprostiti.Tisto,
Homoparental družina - opredelitev, koncept in kaj je to

Homoparental družina - opredelitev, koncept in kaj je to

Homoparentalna družina je družina, v kateri člani istospolnega para postanejo starši enega ali več otrok. Treba je opozoriti, da grška predpona homo pomeni enako, kot besede homoseksualec, homolog ali homonim.Homoparentalni pari so lahko očetje ali matere, ker so posvojili otroka z nadomestnim materinstvom ali kot posledica umetne oploditve pri ženskah.Nova soc
Opredelitev delovnih razmerij

Opredelitev delovnih razmerij

Odnos med dvema ali več osebami na delovnem mestu ali v službi je znan kot delovna razmerja. Delovna razmerja so tista, ki nastanejo med tistim, ki ponudi svojo delovno silo (fizično ali duševno) in tistim, ki ponuja kapital ali proizvodna sredstva za prvo osebo, ki opravi nalogo (primer tega bi bil delavec pisarne in lastnika ali šefa, ki mu dodeli delovni prostor, ter vsa potrebna sredstva za izvedbo naloge). Ena
Opredelitev družbenega razreda

Opredelitev družbenega razreda

The socialni razred je oblika družbene stratifikacije, pri kateri ima skupina posameznikov značilnost ali situacijo, ki jih socialno-ekonomsko povezuje, to je njihov družbeni položaj, kupna moč, ki jo imajo, položaj, ki ga imajo znotraj določene organizacije, vedenje, ideološko zastopanost ali afiniteta, ne glede na to, ali gre za običaje ali interese.Oblika dr
Opredelitev literarne lobanje

Opredelitev literarne lobanje

V okviru dneva mrtvih so Mehičani vzpostavili zelo edinstveno praznovanje. V njem se spominjajo bližnjih, ni pa žalostno in melanholično potovanje. Pravzaprav obstajajo barva, zabava in humor. Lobanje ali literarne lobanje so očiten primer vitalnega odnosa Mehičanov do smrti.Resnično mehiška literarna zvrstTa predlog ni predmet posebne oblike, ker čeprav gre za skladbo v verzih, je število kitic in rime popolnoma brezplačno. Vendar pa