Kategorija: komunikacijo

Opredelitev diagrama poteka

Opredelitev diagrama poteka

Diagram poteka je shematski način predstavitve idej in konceptov v odnosih. Pogosto se uporablja za grafično določanje algoritmov. Diagrami poteka so znani kot tiste reprezentativne grafike, ki se uporabljajo za oris konceptov, povezanih s programiranjem, ekonomijo, tehničnimi in / ali tehnološkimi procesi, psihologijo, izobraževanjem in skoraj vsakim predmetom analize. Diagr
Opredelitev člena razkritja

Opredelitev člena razkritja

A priljubljen članek je na splošno kratko besedilo, ki lahko razložiti dejstva, ideje, koncepte, ideje in odkritja, povezana z znanstvenim in tehnološkim delom, ki je namenjena splošnejšemu tipu javnosti in ni specializirana za vsebino, ki jo obravnava, čeprav jo zanima in bo v pisnih medijih razširjena prek dokaj običajnega in za povprečnega bralca dostopnega jezika.Kratko nov
Opredelitev mnenja

Opredelitev mnenja

Mnenje je novinarsko besedilo, ki izraža občutek ali razmišljanje določene osebe ali medija o zadevi, ki vzbuja zanimanje javnega mnenja. Mnenja se med drugim ukvarjajo z različnimi temami: politiko, gospodarstvo, družbo, oddaje, šport. Vsekakor moramo reči, da kadar se v narodu zgodi pomemben in močan dogodek s konkretnimi posledicami za skupnost, so na straneh glavnih časopisov številni članki o mnenjih. StrukturaV
Opredelitev grafa

Opredelitev grafa

Na splošno se beseda grafika nanaša na pisanje ali tiskanje in vse, kar je z njimi povezano.Pod grafom pa se razume tudi predstavitev podatkov, ki so skoraj vedno številčni, čeprav so lahko tudi številke ali znaki prek črt, površin ali simbolov, da se določi razmerje, ki ga vzdržujejo med seboj.Medtem gre
Opredelitev intervjuja

Opredelitev intervjuja

Začnete lahko z opredelitvijo koncepta intervjuja kot komunikativnega dejanja, ki se vzpostavi med dvema ali več osebami in ima določeno strukturo, organizirano z oblikovanjem vprašanj in odgovorov. Intervju je ena najpogostejših oblik in ga je mogoče predstaviti v različnih situacijah ali področjih vsakdanjega življenja.Intervju
Kaj je retorična slika

Kaj je retorična slika

Govorne figure, imenovane tudi govorne figure, predstavljajo drugačen način uporabe jezika. Namen teh figur je ustvariti bolj izviren, bolj literarni komunikativni slog.V španščini je več kot sto govornih figur in mnoge med njimi so različice iste ideje. Po drugi strani pa je treba upoštevati, da vsi temeljijo na splošni ideji ali strukturi, torej na subjektu, glagolu in predikatu. Retoričn
Opredelitev stripa

Opredelitev stripa

Izraz strip uporabljamo za označevanje tistih oblik grafične zgodbe, ki so sestavljene na podlagi risb, uokvirjenih v vinjete. Strip je lahko znan tudi kot strip ali strip, odvisno od kraja ali regije, v katerem je omenjen. Strip je umetniška oblika, ki je postala priljubljena zlasti v dvajsetem stoletju, čeprav najdemo različne predhodnike te oblike zgodbe tudi v drugih časih zgodovine.Strip
Opredelitev izražanja telesa

Opredelitev izražanja telesa

Koncept telesnega izražanja se uporablja za označevanje tistih ljudi, ki s svojim telesom, gibi in oblikami, ki jih lahko dosežejo z njim, izražajo različne vrste idej. Na splošno se pojem telesnega izraza uporablja za umetnike, kot so plesalci, koreografi, mimiki itd., Ki delajo s svojim telesom bolj kot z besedo. Umetn
Opredelitev Brainstorminga

Opredelitev Brainstorminga

Postopek, znan kot brainstorming (ali pa je v angleščini priljubljen tudi kot možganska nevihta) je didaktičen in praktičen postopek, s katerim se poskuša ustvariti miselno ustvarjalnost glede teme. Tako kot že ime pove, možganska nevihta vključuje hitro in spontano razmišljanje o idejah, konceptih ali besedah, ki jih je mogoče povezati s predhodno določeno temo in ki potem lahko služijo različnim namenom. Proces možgan
Opredelitev trgovine

Opredelitev trgovine

Označen je z mandatom tega dokumenta, ki ga med drugim običajno uporabljajo veleposlaništva, ministrstva, občine, šole in vladni uradi in katerega namen je sporočanje določb, ukazov, poročil, posvetovanj in na drugi strani za izvajanje med najpogostejše postopke, povezane s sporazumi, vabili, čestitkami, sodelovanjem in hvaležnostjo. Z drugimi
Opredelitev komunikacije

Opredelitev komunikacije

Izraz komunikacija v najširšem pomenu se nanaša na delovanje in rezultat komunikacije. Ko ljudje komunicirajo med seboj, si delimo težave, kar vodi do tega, da so njihove situacije skupne drugim in tistim, ki jih ima. Zato je komunikacija absolutno človeška dejavnost in del odnosa med ljudmi na katerem koli področju in v življenju. Akcija
Definicija jezika

Definicija jezika

Jezik je sposobnost človeškega bitja, da se izrazi s komunikacijskim sistemom, sestavljenim iz ustnih in pisnih znakov, ki so del določenega jezikovnega konteksta.Z drugimi besedami, moč govora spreminja človečnost človeštva, ki je sposoben razumeti in vzpostaviti odnose z drugimi ne le z besedami, temveč tudi z gestikularnimi znaki. Sistem z
Opredelitev avtobiografije

Opredelitev avtobiografije

Avtobiografija je biografija osebe, ki jo je napisal sam in je običajno napisana v prvi osebi.V njem ni nobene fikcije, vse, kar je povezano, je resnično, zgodilo se je in zato mnogi uživajo poseben interes. Življenjepis, ki ga je v prvi osebi napisal protagonist, ki je običajno znana osebnost na nekem področjuTukaj sta avtor in protagonist knjige ista oseba in čeprav je danes za tem literarnim predlogom ogromno pripomočkov, to je velika in milijonska industrija, ki ga podpira, moramo reči, da je ta zvrst prisotna že od nekdaj, najstarejši časi, oddaljeni od človeštva; in izhaja neposredno iz po
Opredelitev črkovanja

Opredelitev črkovanja

Črkovanje je del normativne slovnice, ki skrbi za določitev pravil, ki urejajo pravilno uporabo besed in ločil v pisni obliki.. Osnovo črkovanja sestavlja vrsta konvencij, ki jih je vnaprej določila jezikovna skupnost z namenom spoštovanja in ohranjanja ustrezne enotnosti pisnega jezika skozi čas. Medtem
Opredelitev družbene komunikacije

Opredelitev družbene komunikacije

Imenuje se kot socialna komunikacija K temu študijsko področje, ki preučuje in raziskuje vprašanja, kot so komunikacija, informacije, izražanje, vloga množičnih medijev in kulturne industrije.Seveda pa je komunikacija nedvomno eno temeljnih vprašanj, ki jih obravnava ta disciplina. Komunikacija je razmerje, ki se vzpostavi med pošiljateljem, ki je posameznik, ki odda sporočilo, in prejemnikom, ki bo odgovoren za dekodiranje, ki bo prejel sporočilo. Oba imata
Opredelitev slovničnega članka

Opredelitev slovničnega članka

The slovnični članek ali je del stavka, ki govori o izražanju spola (moškega / ženskega spola) in števila (množine / ednine) zadevnega imena ali predmeta. Sestavni element stavka, ki izraža spol in število samostalnika Z drugimi besedami, članek služi kot posodabljalnik za določanje, da lahko navede ali posodobi referenco samostalnika, da iz neznanke preide v nekaj konkretnega. Na nek nači
Opredelitev pismenosti

Opredelitev pismenosti

Je imenovan pismenost do sposobnost in sposobnost ustreznega branja in pisanja, ampak tudi pismenost predstavlja a učni proces, v katerem bodo vzgojitelji med začetnim izobraževanjem dajali poseben poudarek tako, da bodo otrokom predlagali različne naloge, ki vključujejo pismenost. Obstajajo različne metode in teorije o tem, kako uspešno dokončati postopek opismenjevanja, na primer nekateri se osredotočajo bolj formalni vidiki in potem postopek obravnavajo od njegovih delov do splošnega, to je začenši s črkami, sledi zlogom, nato gre skozi besede in na koncu skozi besedne zveze; in nasprotno, t.
Definicija radijskega scenarija

Definicija radijskega scenarija

Radio Script je orodje, ki vam omogoča načrtovanje radijskega programa in zlasti snemanje vsega zvočnega gradiva, ki bo potrebno za izvedbo programa..Nato so v radijski skripti podrobno in poudarjeni vsi koraki in podrobnosti, ki se nanašajo na zadevni program, in odvisno od vrste programa, za katerega gre, bo potreboval večjo ali manjšo izčrpnost, to je, če kaj prevlada v program je improvizacija, zagotovo bo scenarij bolj splošen in ne bo vseboval toliko podatkov.Po drugi
Opredelitev šolskega časopisa

Opredelitev šolskega časopisa

The šolski časopis ali je Periodična publikacija, ki jo izda izobraževalna ustanova in katere naloga je obveščati o različnih dejstvih in dogodkih, ki se zgodijo v ustanovi, na primer o dogodkih, posebnih dejavnostih, pa tudi o stvaritvah ali produkcijah učencev samih, kot so zgodbe, pesmi , risbe, med drugim, in več vprašanj, povezanih z izobraževanjem in kulturo skupnosti.Šolski časo
Opredelitev semiotike

Opredelitev semiotike

Semiotika je znanost ali disciplina, ki jo zanima preučevanje različnih vrst simbolov, ki jih ljudje ustvarjajo v različnih in specifičnih situacijah. Ta študija temelji na analizi pomenov, ki jih ima lahko vsaka vrsta simbola, in kako se ta pomen lahko spreminja v času ali prostoru.Semiotiko (ali jo imenujemo tudi semiologija) lahko obravnavamo kot zelo pomemben del antropologije, saj se njeno delo ukvarja s kulturo sedanjega človeka in drugih časov. Izraz s
Opredelitev anekdote

Opredelitev anekdote

Anekdota je kratka zgodba o radovednem ali smešnem dogodku. Na splošno anekdota temelji na resničnih dogodkih, ki se zgodijo v resničnih krajih in vključujejo ljudi, ki resnično obstajajo. "Anekdote, ki jih teta pripoveduje o svoji mladosti, so res neverjetne in izjemno smešne. Enkrat nam je povedal, da je morala pred nekaj leti, ko se je prijatelj poročil in je bila njegova priča, zadržati fanta, ki je omedlel ravno takrat, ko je hotel reči, da moram. "Znač
Opredelitev zapisa

Opredelitev zapisa

Pisanje je predstavljanje besed ali idej s črkami ali znaki na papirju ali kateri koli drugi površini. Pisanje se imenuje vaja pisanja z namenom posredovanja idej, pisanja razprave, dokumenta ali izmišljenega besedila, risanja glasbenih not in znakov, vpisovanja podatkov ali katerega koli drugega dejanja prenosa črk in simbolov na dano površino. Zgod
Opredelitev izpostavljenosti

Opredelitev izpostavljenosti

Izraz razstava ima več referenc. Po eni strani se imenuje izpostavljenost tej predstavitvi ali razstavi določene stvari ali vprašanja na javni način, tako da lahko množična javnost to ve ali dostopa.. Običajno zbirke predmetov različnega izvora in tematike, kot so umetniška dela, arheološke najdbe, instrumenti, modeli, znanstveni izumimed drugimi so običajno tista vprašanja, ki so predmet razstave, ker natančno zanimajo določen segment javnosti. Po drugi stra
Opredelitev usklajene molitve

Opredelitev usklajene molitve

Usklajeni stavek je vrsta sestavljenega stavka, torej tisti, ki je sestavljen iz dveh ali več glagolskih oblik (tisti, ki imajo samo en glagol, so preprosti stavki).Obstajajo tri vrste sestavljenih stavkov: usklajeni, podrejeni in sosednji.Koordinirani stavki so tisti, da imajo deli, ki jih tvorijo, enako skladenjsko raven.
Opredelitev razumevanja

Opredelitev razumevanja

The of razumevanje je nedvomno ena izmed najpomembnejše sposobnosti, ki jih imamo človeška bitja, saj lahko prek njih spoznamo in razumemo tiste stvari, ki nas obkrožajo, in situacije, ki se pojavijo v našem življenju.Namesto tega gre za intelektualno spretnost, ki ne vključuje le razumevanja besed ali besednih zvez, temveč vključuje tudi pravilno razumevanje pomena, na primer besedila.Potem, kd
Definicija jezika

Definicija jezika

Znan je pod izrazom jezika v katero koli semiotično kodo formalne strukture in ki za njegovo uporabo predvideva obstoj konteksta uporabe in določenih načel.Ker obstaja več kontekstov, to pomeni, da obstajajo tudi različni jeziki. Tako imamo človeški jezik, živalski jezik in tako imenovane formalne jezike. Prva je
Opredelitev avdiovizualnih medijev

Opredelitev avdiovizualnih medijev

Kličemo kot avdiovizualni mediji Njim množični mediji, ki pozivajo k uporabi čutil vida in sluha za posredovanje svojih sporočil. Se pravi avdiovizualni mediji združite slike in zvok , od primera pa lahko prejemnik vidi in sliši zadevno sporočilo. Med najvidnejšimi avdiovizualnimi mediji so televizija, kino in internet, ki se je kategoriji pridružil v zadnjih desetletjih.Treba je o
Opredelitev grafičnega oblikovanja

Opredelitev grafičnega oblikovanja

Grafično oblikovanje je disciplina in poklic, katerega namen je oblikovanje in projiciranje sporočil skozi sliko. Imenuje se tudi grafično oblikovanje "vizualna komunikacija" In to tako, saj gre za intimni odnos s komunikacijo kot teoretično znanostjo in grafično disciplino. Pod grafičnim oblikovanjem se razume praksa razvijanja in izvrševanja vizualnih sporočil, ki upoštevajo informacijske, slogovne, identitetne, prepričevalne, tehnološke, produktivne in inovacijske vidike. Izhajajoč
Opredelitev naslova

Opredelitev naslova

The napis je besedilo, ki je vedno prikazano urejeno v spodnjem robu slike, ponavljajoče se, na isti davek, katerega osnovno poslanstvo je bralcu zagotovite natančne informacije o zadevni fotografiji.Treba je opozoriti, da je napis lasten koncept in se zato široko razširja v okviru uredniška zasnova, kot se imenuje veja oblikovanja, ki se ukvarja zlasti s postavitvijo in sestavo grafičnih publikacij, kot so: časopisi, časopisi, revije, knjige, med drugim.Pri nalo
Definicija slik

Definicija slik

Slika je vizualna predstavitev predmeta, osebe, živali ali katere koli druge stvari, za katero je verjetno, da jo človeško oko zajame z različnimi tehnikami, med drugim s slikanjem, oblikovanjem, fotografijo in videom..Dandanes in kot posledico obsežnega razvoja, ki so ga tehnologije, povezane s projekcijo in zajemanjem slik, dosegle v zadnjih desetletjih, lahko čas, ki mineva, uvrstimo med prevladujoče vse, kar je vizualno. Skoraj
Opredelitev pogovora

Opredelitev pogovora

Pogovor se razume kot tisto komunikacijsko dejanje, ki se vzpostavi med dvema ali več stranmi in vključuje izmenjavo idej na miren in spoštljiv način; pogovori govorijo precej domače. Komunikacijsko dejanje, pri katerem si dva ali več ljudi izmenjuje ideje v istem jeziku in po možnosti v okviru medsebojnega spoštovanjaJe ena najpogostejših sopomenk za dialog in pogovor. Ena od z
Opredelitev Telegrama

Opredelitev Telegrama

Telegram je komunikacijsko sredstvo, ki vam omogoča, da vprašanje sporočite na jedrnat, hiter in kratek način, njegovo ime pa izhaja iz telegrafa, komunikacijskega sredstva, ki se je pojavilo sredi devetnajstega stoletja in natančno omogoča prenos sporočila z veliko neposrednostjo in na daljavo s pomočjo kode. Na prim
Opredelitev črk

Opredelitev črk

S pojavom novih tehnologij je tradicionalni rokopis izgubil svoj pomen v vsakdanjem življenju. Kljub temu se poskuša obnoviti ta običaj in črkovanje je nova moda, katere namen je umetnost rokopisa rešiti pozabe.Črke in kaligrafijaKaligrafija je umetnost ročnega pisanja, bodisi s peresom, markerjem ali čopičem. Namesto
Opredelitev fonetike

Opredelitev fonetike

V znanosti, ki se imenuje lingvistika, najdemo zelo pomembno vejo, ki jo imenujemo fonetika. Fonetika je namenjena preučevanju zvokov, ki jih oddaja človeški glas, njegovega nastanka in njegovih različic, odvisno od položaja različnih delov govornega sistema, ki vključujejo od jezika do najbolj notranjih organov v grlu.Ko se n
Opredelitev predanosti

Opredelitev predanosti

The predanost je on besedilo, ki se pojavlja v literarnem delu, skozi katerega avtor delo, ki je nastalo po njem, posveti enemu ali več ljudem, ki so lahko prijatelji, družina ali kateri koli drugi igralec, ki mu je pomagal pri njegovi produkciji in procesu, in je razkrito pričevanje primer,; običajno je razporejen na sprednji strani strani, ki sledi naslovnici. Kra
Opredelitev povratnih informacij

Opredelitev povratnih informacij

S semantičnega vidika je povratna informacija sestavljen izraz. Predpona retro označuje čas nazaj in hrana se uporablja v smislu oskrbe ali obveščanja in ne v povezavi s prehrano.Trend v komunikacijiPovratne informacije so pojav komunikacije. Lahko bi jih opredelili kot te informacije v učinkoviti komunikaciji. V vsa
Opredelitev znakov

Opredelitev znakov

Znaki so simboli ali grafike, ki se uporabljajo za sestavljanje različnih abeced in ki so potrebni za razvoj pisnih jezikov. Ti znaki se med jezikom in jezikom lahko zelo razlikujejo, od preprostih in primitivnih do zelo zapletenih in težko razložljivih. Znaki lahko predstavljajo tudi koncept (v tem primeru postanejo bolj zapleteni) ali zvok (če je tukaj bolj preprost). Sev
Opredelitev avantgardne literature

Opredelitev avantgardne literature

Avangardna literatura je tisti korpus besedil, ki so nastala v prostorih, ki jih je avantgardno gibanje imelo v prvih desetletjih 20. stoletja.. V bistvu so merila, po katerih so se vodili avantgarde, pomenila zavračanje uveljavljenih estetskih norm, medtem ko so zagovarjali eksperimentiranje in iskanje umetnosti, ki bi odražala spremembe, ki so bile zaznane tako na družbenem kot na kulturnem področju. S t
Opredelitev pripone

Opredelitev pripone

The končnico to je neke vrste morfem (minimalna jezikovna enota, katere pomen spreminja ali dopolnjuje pomen leksema), dodana za leksem besede. Leksem je minimalna leksikalna enota, ki nima morfemov.Torej, pripone so jezikovna zaporedja, ki so odložena v besedi ali leksemu, da bi lahko sklicevala, slovnično ali pomensko; združeni so zadaj, na dnu zadevne besede, na primer dvorjenje, neumno, med ostalimi.Pri
Opredelitev semiologije

Opredelitev semiologije

Semiologija je ena od ved, ki so del preučevanja komunikacije, saj je odgovorna za analizo različnih vrst simbolov in znakov, ki jih ljudje ustvarjajo za komunikacijo, pa tudi njihovih pomenov in označevalcev. Semiologijo v mnogih primerih razumemo kot ekvivalent semiotike.Pri komunikaciji človek uporablja nešteto vrst simbolov in znakov, ki so sredstvo, s pomočjo katerega se neka vrsta sporočila projicira. Tako p
Opredelitev povzetka

Opredelitev povzetka

S sinopsisom razumemo argumentirani povzetek pisnega dela, filma ali pripovedi, vendar je pravilno, da tudi bistveni povzetek izpostave, ki jo je nekdo izvedel na temo ali temo, imenujemo kot Povzetek. Incidenca sinopsisa na ukaz dela ali filmaSinopsis je vedno skrajšana različica osrednjega argumenta zadevnega dela, njegov glavni cilj pa je omogočiti bodočemu bralcu dostop do nekaj splošnih idej o besedilu, da se ozavesti o temi za branje.Poleg
Opredelitev sosednje stavke

Opredelitev sosednje stavke

Sosednji stavek je vrsta sestavljenega stavka, katerega glavna značilnost je neobstoj besede kot povezave med deli, ki sestavljajo stavek. V večini primerov je povezovalni element, ki deluje kot povezava, znak vejice. Po drugi strani pa imajo sosednji stavki posebnost, da nobeden od obeh delov stavka nima večjega pomena kot drugi. Ko
Opredelitev fokusne skupine

Opredelitev fokusne skupine

A Ciljna skupina, kot se temu reče v angleščini, oz Ciljna skupina, kot se v španskem jeziku imenuje, je a vrsta študijske tehnike, ki se uporablja v družboslovju in komercialnem delu, ki omogoča poznavanje in proučevanje mnenj in stališč določenega občinstva.Njegova metodologija dela je sestavljena iz srečanje skupine od šest do dvanajst ljudi in moderator ki bo zadolžen za vprašanja in vodenje sestanka. Da bo delo foku
Opredelitev reference

Opredelitev reference

Referenca je številka, podatek, ki je lahko ime, ki bo omogočilo nadaljnjo lokacijo stvari ali predmeta, kadar je to potrebno v katerem koli polju, bodisi v knjižnici za iskanje knjig, ki jih študentje zahtevajo, bodisi v poštnem svetu; Na primer, na črkah so običajno natisnjeni sklici, ki jih je treba natisniti, da lahko to uresniči, na primer razlog za dodelitev poštnega predala.Najpogost
Opredelitev dosjeja

Opredelitev dosjeja

Dosje je sklop dokumentov ali poročil o določeni zadevi ali osebi. Izkazalo se je, da je na področju poslovanja, znanosti, znanstvenikov pogosto uporabljeno orodje za izmenjavo informacij, tisk, izvajanje njihove naloge informiranja in odnosov z javnostmi.. V slednjem primeru je formalno znan kot Komplet za tisk in je a priloženi sklop dokumentov, ki vsebuje zelo podrobne informacije o dejavnosti, ki jo je treba izvesti. Je
Opredelitev plakata

Opredelitev plakata

Plakat je obvestilo, ki sporoča nek prihodnji dogodek ali trenutno situacijo in ima na splošno precejšnjo dimenzijo, tako da ga javnost, ki mu je namenjen, dobro ceni in opazi ter namerno umetniško namero, ki bo skušala pritegniti več kot običajno.Medtem je plakat eden izmed glavna orodja, ki jih ima oglaševanje pri mestni vizualni komunikaciji. Z drugi
Opredelitev deduktivnega obrazložitve

Opredelitev deduktivnega obrazložitve

Na ukaz logičnoca, odbitek bo to argumenta, v katerem se sklep sklepa, da ali da, iz prostorov, ki jih predlaga.Medtem pa deduktivno sklepanje To je tisto vrsta razmišljanja, ki se začne od celote, od splošnega, od splošne predpostavke, do posebnega, torej od nečesa splošnega, izpelje posebne zaključke.Opozorit
Opredelitev dražljaja

Opredelitev dražljaja

Dražljivka, znano tudi po španskem imenu spletkarska kampanja, je vrsta formata, ki je v zadnjih letih postala modna, najprej na področju oglaševanja, nato pa se je tudi zaradi dobrega sprejema razširila na medije, kot sta televizija in kino, ki se uporablja predvsem kot predhodnik oglaševalske kampanje, povezan z izdelkom ali storitvijo, in to izstopa s tem, da javnosti ponuja razdrobljene informacije, kar prejemnika neizogibno privede v stanje največjega spletkarstva, zaradi česar bodo v nestrpnosti pričakovali prihod informacij ali celotnega izdelka..Oglaševa
Opredelitev simpozija

Opredelitev simpozija

S simpozijem razumemo, da gre za vrsto družabnega srečanja, na katerem se različni posamezniki zberejo, da razpravljajo, klepetajo in izmenjujejo ideje o predhodno določenem dnevnem redu. Danes je koncept skoraj izključno povezan z akademskimi pogovori, v katerih eden ali več strokovnjakov predstavlja in razvija teorije o različnih temah za predhodno organizirano in registrirano občinstvo.Beseda s
Opredelitev tragedije

Opredelitev tragedije

Tragedija je gledališka upodobitev, v kateri se liki soočijo s skrivnostnimi silami, ki delujejo proti njim in neizogibno povzročijo njihovo uničenje.. Je ena izmed različic, ki jih ima lahko dramski žanr. Njegov izvor je v starodavni Grčiji.Eno najzgodnejših analiz, ki jo lahko opazimo na to temo, pripisujemo Aristotelu. V Poeti
Opredelitev izdajatelja

Opredelitev izdajatelja

Po izdajatelju razumemo enega od dveh bistvenih in sestavnih delov celotnega komunikacijskega procesa skupaj s sprejemnikom. Pošiljatelj je tisti, ki pošlje sporočilo v ustrezni kodi, da ga sprejemnik ustrezno sprejme in razume in tako oblikuje komunikacijski proces, ki se lahko zgodi na različne in neskončne načine.Izdaja
Opredelitev poročila

Opredelitev poročila

V našem jeziku koncept poročilo se uporablja za oznako a poročilo ali novice. Na primer, to je izraz, ki se pogosto uporablja na različnih področjih, kot so poslovanje, znanost, raziskave in množični mediji.Potem, Poročilo je dokument, ki se bo uporabil, ko želite obvestiti ali objaviti novice o določeni težavi. Uporablja
Opredelitev recepcije

Opredelitev recepcije

Recepcija je izraz, ki ima različen pomen, torej ima polisemični značaj.Razumevanje kot prihod stvariSamostalnik sprejem se nanaša na dejanje sprejemanja nečesa. Tako lahko v nogometnem kontekstu govorimo o sprejemu sporočila, paketa ali celo o sprejemu žoge. V tem smislu so trije vidiki, ki so del postopka sprejemanja: pošiljatelj, ki nekaj pošlje, prejemnik, ki ga prejme, in posebno dejstvo, da ga prejme. Ta posto
Opredelitev odstavka

Opredelitev odstavka

Odstavek je enota govora, ki v napisanem besedilu izraža idejo ali argument ali bo reproduciral besede govorca v govoru. Sestavljen je iz sklopa stavkov, ki imajo določeno tematsko enoto, ali, čeprav je nimajo, jih izgovarjajo skupaj.V besedilu ga je enostavno zaznati zaradi naslednjih značilnosti: Začne se z veliko začetnico in konča s piko ter vključuje več stavkov, kot smo že povedali, povezanih na isti podtemi, medtem ko bo eden izmed njih izrazil samo glavno idejo.Najpogoste
Opredelitev monologa

Opredelitev monologa

Monolog je razmislek ali govor, na splošno kratek, ki ga lahko naglas izrazimo sebi ali pred občinstvom, ki ne bo posredovalo, predvsem zato, ker kdor ga bo izvedel, ne bo pustil prostora za mnenja. Refleksija ali govor, ki se glasno izrazi sebi ali pred občinstvom in v katerem ni prostora za posredovanje javnostiObičajno je tudi najti posameznike, ki monolog ponavljajo, kadar se izražajo, to pomeni, da je monolog predstavljen kot ena značilnost njihove osebnosti, ki jo običajno spremlja velik delež samoživosti. Ljudje,
Opredelitev PR

Opredelitev PR

Okrajšava PR pomeni odnose z javnostmi in je oddelek podjetja ali osebe, ki je odgovorna za komunikacijo s strankami.Trenutno se izraz PR uporablja redkeje, saj se je s pojavom interneta koncept komunikacije korenito spremenil. Tradicionalni odnosi z javnostmi imajo tudi druge tekmece, ki opravljajo zelo podobne funkcije: postavo upravitelja skupnosti.
Opredelitev študijskih tehnik

Opredelitev študijskih tehnik

Študijske tehnike so tista orodja, ki jih študent lahko uporabi za lažje učenje pri razumevanju besedila. Z različnimi tehnikami študija je mogoče sintetizirati informacije o osebi, da bi jo lahko učinkoviteje pokrili na intelektualni ravni, s čimer bi izboljšali pomnjenje podatkov in sklepanje. Obstajajo
Definicija pisanja besedil

Definicija pisanja besedil

Pod pisanjem se razume ves tisti pisni element, ki ga je oseba napisala in izvedla. Pisanje lahko poteka na različne načine in z različnimi slogi, odvisno od vrste informacij, ki jih želite opisati, trenutka, prostora, občinstva in mnogih drugih stvari. Dejanje pisanja je, z drugimi besedami, pisanje nečesa, kar je bilo preživeto ali nekaj, kar želite povedati.Pisanje
Opredelitev nagrobnih besed

Opredelitev nagrobnih besed

Vse besede, s katerimi se v svojem jeziku izražamo, imajo zlog, na katerega pade poudarjanje, medtem ko se formalno imenuje kot poudarjen zlog.Čeprav se to ne zgodi pri vseh besedah, je naglas ali črkopis tisti, ki bo nameščen vanje, da bo učinkovito označil tisto naglas, ki ga nosijo.Ko bomo na primer videli tildo, bomo vedeli, da moramo tej besedi dati intonacijo, izgovorjeno v zlogu, ki jo ima.Obstaja
Opredelitev prologa

Opredelitev prologa

Znan je pod izrazom prolog k temu kratkemu spisu, ki ga bomo vedno našli na začetku obsežnega literarnega dela, med tistimi, ki jih imenujemo predhodni dokumenti in ki jih avtor istega na splošno uporablja, da bralcem razloži motivacijo, da privedel do tega, da ga je ustvaril ali izpostavil nekatere vidike, za katere se mu zdi, da so pri branju dela odločilni in pomembni, čeprav bo slednjim pomagal tudi, da se bodo v branju nekoliko orientirali, kajti v prologih bralcu pogosto ponudijo ključe za interpretacijo dela.Vendar t
Definicija pisanja

Definicija pisanja

Pisanje velja za enega najpomembnejših izumov človeštva v vsej svoji univerzalni zgodovini. Pisanje je način, ki ga je človek razvil za pisno izražanje idej in misli, torej predvsem na papirju, pa tudi na drugih nosilcih različnih vrst, kot so les, glina, lubje, zemlja in še danes na različnih digitalnih in tehnoloških podpira. Pisanje j
Opredelitev ankete

Opredelitev ankete

Se imenuje anketa do sklop vprašanj, posebej zasnovan in namenjen usmerjanju na vzorec populacije, ki ga upoštevajo določene funkcionalne okoliščine na delovnem mestu, predstavnik te populacije, z namenom vedeti mnenje ljudi o nekaterih trenutnih vprašanjih in zakaj ne bi tudi merili temperature glede določenega dogodka, ki se zgodi v skupnosti odločno in to vzbuja posebno pozornost med javnim mnenjem in sposobno zahteva izvedbo ankete, da bi izvedeli več o občutkih ljudi in tako nadaljevali. V slednje
Opredelitev sporočila

Opredelitev sporočila

Sporočilo je osrednji predmet katere koli vrste komunikacije, ki je vzpostavljena med obema stranema, pošiljateljem in prejemnikom. Čeprav je na splošno ideja sporočila povezana s pisanimi sporočili, je dandanes raznolikost možnih sporočil in stilov komunikacije zagotovo neskončna in omogoča posameznikom, da ohranjajo stike z drugimi na zelo različne načine.Za tehnično
Opredelitev tematskih osi

Opredelitev tematskih osi

Pri načrtovanju izobraževanja morajo učitelji znanje določiti skladno, sicer bi bile različne teme predstavljene brez kakršne koli povezave. V tem smislu tematska os deluje kot osnovni scenarij, ki prinaša določeno enotnost v različne teme, vendar z nekaterimi povezavami. Tematska os je sklop vsebin in sorodnih disciplin. Na ta na
Opredelitev sloga APA

Opredelitev sloga APA

Za akademsko delo ali stroge raziskave je primerno uporabiti referenčni sistem, ki ga je sprejela mednarodna skupnost. Eden od teh sistemov je znan kot slog APA. Gre za sklop pravil, povezanih z uporabo citatov in bibliografskih referenc. Cilji sloga APANamen tega sloga je standardizacija načina pisanja, ki olajša delo raziskovalcev, študentov in urednikov.Po d
Opredelitev anglosaške

Opredelitev anglosaške

Izraz anglosaški lahko razumemo v več pomenih. Njegova uporaba se nanaša na naseljence germanskega porekla, ki so se naselili v Veliki Britaniji, in vzporedno na angleški jezik pred sedanjo angleščino in na kulturo z mednarodno projekcijo, ki se je razvila iz širitve britanskega imperija.Zgodovinski izvorV V stoletju d. C razl
Opredelitev govorice telesa

Opredelitev govorice telesa

Komunikacijo lahko opredelimo kot interakcijo med dvema ali več osebami z namenom izmenjave pomena. Izhajajoč iz predpostavke, da vse komunicira, lahko rečemo, da so ljudje sposobni poslati veliko število sporočil brez uporabe besed, pa če se tega zavedamo ali ne. Govorica telesa je torej sposobnost prenosa informacij skozi naše telo. Popoln
Definicija kritika

Definicija kritika

Se imenuje pregled do ta reakcija ali osebno mnenje o določeni temi, na splošno človeška bitja, s kritiko izražamo ne le svoja osebna mnenja o temi x, temveč tudi presojamo lepoto, grdost, slabost ali dobroto osebe ali stvari.Glede na njihov namen najdemo tri različne vrste kritik: pozitivno, negativno in konstruktivno. Kot je
Opredelitev kvalificiranega pridevnika

Opredelitev kvalificiranega pridevnika

Pridevnik je slovnični element katere glavna naloga je spremlja samostalnik v stavku, da omeji ali dopolni njegovo sklicevanje. Običajno je lahko pred ali pred njim in vedno sovpadajo po številu (množini ali ednini) in spolu (moški ali ženski rod).Obstajajo različni pridevniki, ki so tipizirani glede na funkcijo, ki jo igrajo glede na samostalnik, ki ga spremljajo, spodaj pa bomo obravnavali eno od vrst pridevnikov, ki jih najpogosteje uporabljamo v pogovorih in pisanju, kvalificirani pridevniki.V natan
Opredelitev Learn

Opredelitev Learn

Beseda nauči se je izraz, ki je tesno povezan z pridobivanje znanja in določanje podatkov in informacij v naših možganih. Proces, skozi katerega se pridobiva znanjeČeprav je ta dejavnost še posebej povezana s človeškimi bitji, moramo tudi povedati, da se živali lahko naučijo vedenja na podlagi poučevanja lastnikov ali usposabljanja strokovnjakov. Na splošno
Opredelitev ustnega izražanja

Opredelitev ustnega izražanja

Na področju človeške komunikacije ni dvoma, da je ustno izražanje in je bilo vedno pomembno za posameznike. Preživetje te oblike komunikacije nad drugimi kaže, da je takrat ena najpomembnejših in najkoristnejših sposobnosti človeka za sožitje v družbi. Medtem ko je imel človek skozi zgodovino vedno možnost, da se ustno izrazi, tega ne moremo trditi za druge oblike in tehnologije komunikacije, ki v primerjavi s tem obstajajo razmeroma kratek čas.Če želimo poje
Definicija uredništva

Definicija uredništva

Uvodnik je ena izmed mnogih novinarskih zvrsti, za katero pa je značilna predvsem njegova subjektivnost, če jo primerjamo na primer z žanrom novic, saj je Kolektivno mnenje komunikacijskega medija, časopisa pogosteje, ki sledi njegovi ideološki usmeritvi glede aktualnega in aktualnega novinarskega dejstva, ki zahteva mnenje, razlago in oceno medija o njem.Tovrs
Standardi ICONTEC - Opredelitev, koncept in kaj to je

Standardi ICONTEC - Opredelitev, koncept in kaj to je

Kratica ICONTEC je okrajšava za Kolumbijski inštitut za tehnične standarde in certificiranje. Ta institucija je zadolžena za poenotenje meril za predstavitev poročil ali pisnih del. V kolumbijskem akademskem kontekstu Učitelji pogosto predlagajo raziskovalne naloge kot del učnega procesa. Da bi njihova oblika imela enotne parametre, je običajno uporabljati standarde ICONTEC.Treba je
Definicija Madrigala

Definicija Madrigala

Obstajajo različne vrste literarnih besedil, eno izmed njih je madrigal. Lirična skladba, ki ima kratko strukturo. Ta vrsta lirske skladbe ima za glavno temo ljubezen, torej vzbujanje občutkov. Ta vrsta kompozicije je imela posebno prevladujočo vlogo v času renesančne literature. Obstajajo avtorji, ki so v tej zvrsti še posebej izstopali: Dante in Petrarca sta jasen primer tega. V zvez
Opredelitev glasbe

Opredelitev glasbe

Beseda glasba označuje to umetnost organiziranja na smiseln in logičen način skladne kombinacije tišin in zvokov, pri čemer se kot vodilni parametri za uspešno izvajanje takšnih dejavnosti uporabijo temeljna načela melodije, harmonije in ritma, ki bodo predmet in posegali v poleg tega še zapleteni in včasih nepredvidljivi psiho-čustveni procesi. Čeprav se
Opredelitev pregleda

Opredelitev pregleda

Kratek članek, s katerim je odkrito delo, film, zapis ...Pregled je članek ali zelo kratek spis, ki ustreza novinarski objavi v mediju za množično komuniciranje (časopis, revija) ali je izobraževalne narave, v katerem bo dogodek, literarno in znanstveno delo opisano jedrnato in jedrnato način., med d
Opredelitev ostrih besed

Opredelitev ostrih besed

Besede imajo glede na svojo intonacijo naslednjo razvrstitev: akutna, ploska in esdrújulas. Besedne besede so tiste, pri katerih se zadnji zlog v glasu izgovarja najmočneje. Z drugimi besedami, akutne besede so tiste, ki imajo v zadnjem zlogu večjo intenzivnost (imenovano tudi poudarjen zlog).Ne
Definicija sogovornika

Definicija sogovornika

Oseba, ki sodeluje v pogovoru, izvaja vlogo sogovornika v pogovoru, v katerem se vzpostavijo povratne informacije med udeleženci v njem. Pogovor, v katerem poteka dialog med pošiljateljem in prejemnikom. Obstaja nekaj pravil vljudnosti, ki jih je pomembno upoštevati v medosebnem pogovoru: spoštujte govorne zavoje, vadite aktivno poslušanje in postavljajte vprašanja, ki izboljšajo pogovor. Obstaj
Opredelitev konotacije

Opredelitev konotacije

Na ukaz jezikoslovje je označena kot konotacija temu pomen besede, ki se ukvarja z izražanjem sekundarne vrednosti, ki jo ima kot posledico povezave z določeno referenco. Sekundarni pomen besede ali besedne zveze, ki je povezan s subjektivnostjo in kulturo govorcev To pomeni, da konotacija deluje kontekstualizacija, ki bo strogemu pomenu zadevnega koncepta ali besedne zveze zagotovil namen, ki bo po potrebi tesno povezan s subjektivnostjo pošiljatelja ali prejemnika.Kono
Definicija Cameo

Definicija Cameo

V nekaterih filmih ali televizijskih nadaljevankah se v javnosti nepričakovano pojavi še posebej znan lik, ki ima povsem drugotno in nepomembno vlogo. Ko se to zgodi, se govori o kameji. Takšen lik je lahko igralec, običajno pa gre za nekoga, ki je zelo priljubljen in ne igra, na primer znani kuhar, televizijski voditelj, slavni nogometaš ali znani pisatelj.Kratk
Opredelitev izraza

Opredelitev izraza

Imenuje se izraz za manifestacijo želja, misli in čustev osebe. Kot razširitev se običajno uporablja za označevanje vseh vrst manifestacij ali pojavov, ki jih povzroča drug.Pojem izražanja nečesa je povezan s prikazom tega kot očitnega in očitnega ostalim ljudem, zato ne bi smelo biti presenetljivo, da gre za potrebo, ki je prisotna že od zore človeštva.Na primer, ko
Kaj je Mise en Place

Kaj je Mise en Place

Mise en place je francoski izraz, ki se pogosto uporablja na področju gastronomije. Dobesedno pomeni postaviti ali postaviti na mesto in se lahko nanaša na kateri koli kulinarični postopek priprave, v katerem je treba določiti določen vrstni red sestavin, ki bodo uporabljene za pripravo recepta. V ga
Opredelitev soglasnika

Opredelitev soglasnika

Soglasnik je zvok ustnega jezika, ki nastane zaradi zapiranja ali zoženja glasilnega trakta, ko se organi, povezani z artikulacijo, približajo ali pridejo v stik, kar povzroči slišno turbulenco. Z drugimi besedami, soglasnik je pisava abecede. Beseda soglasnik v latinščini pomeni "zveneti skupaj z" in je povezana z mislijo, da soglasniki sami nimajo zvoka, ampak jih mora vedno spremljati en ali več samoglasnikov - druge vrste črk -, da imajo pomen . To se n
Opredelitev napisanega

Opredelitev napisanega

A napisano je pismo, dokument ali kateri koli drug rokopisni, tipkani ali natisnjeni papir. S pisanjem smo izvedeli za njegovo stališče glede prodaje podjetja.Nekako je napisano materialno pričevanje o dejstvu ali dejanju, ki ga pri opravljanju svojih nalog izvajajo institucije, pravne osebe, fizične osebe, zasebnike ali javne osebe in ki bodo za vedno zapisane v medij, kot so papir, fotografije, magnetni diski, video posnetke, med drugimi možnostmi.Tradi
Opredelitev parafraze

Opredelitev parafraze

Parafraziranje je proces intelektualne reprodukcije, ki vključuje izražanje lastnih besed, kar so rekli ali napisali drugi ljudje. Namen parafraze je doseči jezik, bolj prilagojen osebnemu slogu in s tem doseči boljšo komunikacijo z drugimi.Lahko rečemo, da gre za didaktični vir, saj parafraza temelji na prilagoditvi tega, kar so drugi izrazili v svojem jeziku. Hkrati
Opredelitev pogovora

Opredelitev pogovora

Beseda klepet označuje to pogovor, ki na splošno kaže prijateljske in neformalne prizvoke in ki ga vzdržujemo z drugim posameznikom ali z več osebami, ki delujejo kot sogovorniki, z namenom komentiranja teme, postavitve ali spoznavanja nečesa, med drugim.Neformalni pogovor dveh ali več oseb, v katerem komentirajo eno ali več zanimivih temZanj je značilna neformalnost in majhna slovesnost, čeprav se lahko obravnavajo ustrezna in globoka vprašanja, pa je pogosto tudi, da ljudje klepetajo o nepomembnih stvareh in prehajajo z ene teme na drugo, zlasti kadar gre za pogovore prijateljev, ki jih ni bil
Opredelitev literarnega dela

Opredelitev literarnega dela

Pod literarnim delom se razume umetniško delo, ki je predstavljeno v pisni obliki, ne v grafični ali fizični obliki. Osrednji element literarnega dela je pripoved o dejstvu, dogodku, vrsti dogodkov, občutkov, idej ali preprosto umetniški izraz o različnih situacijah. Literarna dela so lahko izmišljena ali ne, na primer roman oziroma filozofski esej.Estetsk
Opredelitev besedilnih označevalcev

Opredelitev besedilnih označevalcev

Za pravilno pisanje besedila morate izpolnjevati nekatere osnovne zahteve. Zato je nujno spoštovati slovnična pravila, upoštevati črkovalna pravila in uporabiti ustrezen besednjak za vsak kontekst.Da bi pisava imela notranjo skladnost in argumentirano nit, je treba uporabiti vrsto besedilnih označevalcev, torej niz kratkih in neodvisnih jezikovnih struktur, ki služijo za strukturiranje, predvidevanje in povezovanje stavkov.Njihov
Opredelitev knjižnice časopisov

Opredelitev knjižnice časopisov

Časopisna knjižnica je knjižnica, specializirana za zbiranje, konzerviranje in shranjevanje časopisov, revij ali drugih periodičnih publikacij, povezanih z njimi, za kasnejše posvetovanje. Lahko ga postavite in upravljate v svoji zgradbi, v določeni sobi ali v določenem sektorju, vendar v tradicionalni knjižnici.Na splošn
Opredelitev besede

Opredelitev besede

Beseda je zvok ali niz zvokov, povezanih z določenim pomenom. Grafična predstavitev teh zvokov se imenuje tudi beseda. Kljub tej začasni opredelitvi pa je treba opozoriti, da se je o kriteriju za določitev besede veliko razpravljalo z jezikovnega vidika. Poudariti je mogoče, da je poleg začetnih in končnih premorov, ki običajno spremljajo določen izraz, pomembno upoštevati tudi skladnjo, in sicer tako, da bo beseda v stavku vedno izpolnjevala določeno funkcijo, odvisno od razred, ki se uporablja. tisti, ki
Opredelitev poročila

Opredelitev poročila

Beseda poročilo je izraz, ki ga v svojem jeziku pogosto uporabljamo za izražanje tisto dejanje, s katerim oseba prijavi neko dejstvo, dogodek, dogodek drugemu, ki tega ne ve, to pomeni, da nas obvesti o nekaterih novicah.Treba je opozoriti, da se ta sklic nanaša tako na sporočanje dejstev ali osebnih vprašanj kot tudi na dogodke, ki so pomembni za državo ali svet, pri čemer je slednja naloga množičnih medijev, kot so radio, televizija, časopisi, razširjanje teh. V tem smis
Definicija jezika

Definicija jezika

Se imenuje jezik do verbalnega ali gestualnega komunikacijskega sistema, prek katerega bodo prebivalci dane skupnosti komunicirali in razumeli.Če tega ne bi bilo v obliki konvencije, bi ljudje praktično nemogoče izmenjujejo ideje, občutke in celo čustva. Govor je najbolj tradicionalen način izražanja jezika in, kot smo že omenili, se ne zmanjša na ustno izražanje, temveč se lahko prenaša tudi s pisanjem in z gestami ali znakovnim jezikom, pri čemer slednji najbolj uporabljajo tisti, ki imajo komunikacijsko okvaro, kot je na primer pri gluhonemih. Jeziki temel
Opredelitev kritičnega

Opredelitev kritičnega

Beseda kritično To je izraz, ki se v našem jeziku pogosto uporablja in ga uporabljamo za sklicevanje na različna vprašanja.TO tisti, ki kritizira neko temo ali stvar z namenom, da bi jo izboljšal, se bo imenoval kritik. Oče je njegov velik kritik, vedno mu govori, kaj mora izboljšati pri svojem profesionalnem nastopu.Omeniti
Opredelitev epigrafa

Opredelitev epigrafa

Epigraf je koncept, ki ima posebno in ponavljajočo se uporabo na področjih, kot so literatura, sedanje informacijsko komuniciranje in arhitektura.V arhitekturi se izkaže, da so epigrafi zelo pogosti in so sestavljeni iz napisov legend, ki se izvajajo na stenah stavbe, da bi jih razlikovali. Velikokrat označuje cilj, ki ga je ta gradnja v določenem trenutku imela ali imela. Po d
Opredelitev obvestila

Opredelitev obvestila

Glede na njegovo uporabo se izraz obvestilo lahko nanaša na različna vprašanja. Na splošno se obvestilo nanaša na tisto obvestilo ali novico, ki jo mora oseba sporočiti drugi osebi, ki je namenjena veliko širši publiki in se lahko nanaša na vsako situacijo, ki bi jo lahko sporočili.. Skoraj vedno, če gre za slednji primer, bodo množični mediji poslali to obvestilo. Primer tovrs
Opredelitev imperfect

Opredelitev imperfect

Izraz preterit nam omogoča, da upoštevamo kaj se je že zgodilo ali se je zgodilo. V preteklosti smo bili zelo zadovoljni z Juanom, danes pa se to žal ne dogaja več.Medtem je na zahtevo slovnica, preteklost ali preteklost, je a glagolski čas, s katerim se sklicujemo na tista dejanja, ki so se že zgodila ali so se končala. Moja gr
Opredelitev podčrtanosti

Opredelitev podčrtanosti

Podčrtavanje je ena izmed tehnik, ki jih uporabljajo mnogi ljudje, ki med preučevanjem besedila z osupljivo barvo poudarijo tiste njegove dele, ki vsebujejo glavne ideje. S poudarjanjem teh glavnih idej in z jasnim razlikovanjem od sekundarnih lahko oseba vizualizira predstavljeno vsebino. Podčrtaj je faza pred uresničitvijo orisa ali konceptualnega zemljevida študijske teme. Pole
Opredelitev konceptualizacije

Opredelitev konceptualizacije

Proces znanja kaže racionalen postopek, v katerem je zelo pomembno izvajanje konceptualizacije informacij. Skozi ta proces resničnost prilagodimo svojemu znanju. Nenehno se ukvarjamo z miselnimi koncepti, idejami, ki se nanašajo na resničnost. Bistvo znanja je namernost, kot je razložil filozof Toma Akvinski, to pomeni, da se vsak miselni koncept nanaša na predmet ali resnično idejo. Vaja k
Opredelitev jukstapozicije

Opredelitev jukstapozicije

Koncept jukstapozicija se lahko v našem jeziku uporablja za sklicevanje na sočasna akcija, ki vključuje postavitev nečesa poleg nečesa drugega. Zdaj je vredno omeniti, da ta beseda nima tako priljubljene ali široke rabe, potem pa običajno uporabljamo nekaj sinonimov, ki so bolj pogosti, da se sklicujejo na isto stvar, na primer: zveza, pristop, med najbolj uporabljenimi.Tudi na
Opredelitev Prosopopeje

Opredelitev Prosopopeje

Verjetno nam zaradi svojega imena ta koncept ne zveni tako pogosto, vendar je eden izmed retorične ali literarne osebnosti da večino uporabimo v svojih izrekih in enega tistih, ki ga najbolj očitno najdemo na zahtevo literature. Prosopoeja je sestavljena iz pripisovanja tistim predmetom in stvarem, ki nimajo življenja ali imajo abstrakten značaj, značilnosti, dejanja in celo lastnosti ljudi ali bitij z življenjem.Poleg t